Cases fra AEA

Aktive Energi Anlæg A/S har deltaget i mange spændende projekter, som professionel sparringspartner og projektleder indenfor bæredygtige og miljørigtige anlæg.

Tilfredse kunder og samarbejdspartnere er vigtigt for os hos AEA, hvor vi har konstant fokus på vores kunder og deres behov.

For os bygger et godt samarbejde i høj grad på tillid mellem os og vores kunder og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt for os at sikre denne tillid og høre, vores kunders meninger om samarbejdet.

Det siger vores kunder og samarbejdspartnere:

Læs spændende cases fra Aktive Energi Anlæg A/S

Verdo Varme Herning

Low-NOx-teknologi på varmecentraler

Verdo Varme Herning A/S har besluttet at optimere fjernvarmedriften ved hjælp af Low-NOx teknologi på 2 af deres varmecentraler på henholdsvis Varmecentral Nord (Krarupsvej) og Varmecentral Holstebrovej (Ålykkevej), begge beliggende i Herning.

Læs mere »
Fremtidens Fjernvarme til varmeproduktionen til Esbjerg, Varde og Nordby

Moderne og grøn teknologi indenfor fjernvarmeforsyning

DIN Forsyning er i gang med projektet “Fremtidens Fjernvarme”, hvor varmeproduktionen til Esbjerg, Varde og Nordby omstilles fra kul til grøn varme (varmepumper, fliskedel samt el-kedel/spidslastkedel). Som en del af det samlede projekt vil DIN Forsyning etablere et nyt udpumpningsanlæg (fordelercentral) “Ny Krone” til fordeling af varme i DIN Forsynings forsyningsområde.

Læs mere »
Opgradering af 2 dampkedler med nye brændere forbedrer emissionerne hos Nordic Sugar

Nordic Sugar i Nakskov optimerer driften

På nuværende tidspunkt genereres dampproduktionen på Nordic Sugar-fabrikken i Nakskov fra tre dampkedler. Udover disse tre kedler, er der en sommerkedel, der hovedsageligt bruges uden for sukkersæsonen.

Den ene af dampkedlerne er kulfyret og de to andre er brænderfyret med svær fyringsolie og biogas.

Læs mere »
Ny el-kedel og varmeakkumuleringstank Lemvig Varmeværk

Etablering af ny el-kedel og varmeakkumuleringstank

Lemvig Varmeværk A.m.b.a.s bestyrelse og generalforsamling har besluttet at udvide deres eksisterende varmeproduktionsanlæg med en ny el-kedel og akkumuleringstank, der skal sikre nuværende forbrugere og kommende generationer en endnu mere sikker, stabil og klimavenlig varmeforsyning.

Læs mere »
Ny innovativ varmecentral til Lalandia i Vestjylland (Søndervig Feriepark)

AEA opfører innovativ varmecentral

Siden 2015 har der været arbejdet på at få grønt lys til etableringen af et nyt feriecenter ved Søndervig, og da den endelige projektgodkendelse samt godkendelsen af lokalplanen for området kom i februar 2020, og feriecentret dermed blev godkendt, blev det besluttet, at opgaven med at opføre varmecentralen skulle Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S stå for. Sweco Danmark A/S (Herning) blev valgt som rådgiver, og opgaven herefter udbudt i licitation.

Læs mere »
Nyt biomasseanlæg hos Ringe Fjernvarmeselskab

Biomasseanlæg skal fyre med dansk flis

Baggrunden for etableringen af det nye biomasseværk hos Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a.s er et øget behov for at udvide værkets eksisterende kapacitet, fordi kundegrundlaget er steget betydeligt indenfor de seneste år samt at værket har vurderet at et nyt biomasseværk vil sikre en lav miljømæssig belastning samt en lav og stabil varmepris.

Læs mere »
Halm og biomasse til vedvarende energi

CO2-neutralt Halmkedelanlæg til Lolland

Baggrunden er Rødby Varmeværk A.m.b.a.s ønske om at etablere et moderne og tidssvarende halmkedelanlæg for dermed at kunne sikre varmeforsyningen i Rødby. Rødby Varmeværk A.m.b.a.s eksisterende 6,3 MW halmkedel skal udskiftes og grundet plads- og højdemæssige krav, er det ikke muligt at installere en ny kedel i den eksisterende kedelbygning.

Læs mere »