Elkedel

Få den bedst mulige løsning indenfor elkedel anlæg - både teknisk og driftsøkonomisk

El-baserede varmeanlæg til din eksisterende varmeproduktion med en elkedel

Du er allerede aktør på elmarkedet, hvis der indgår en gasmotor i din varmeproduktion. Du producerer nemlig el samtidig med din varmeproduktion, når elprisen er høj (opregulering).

Med en elkedel bliver det også muligt for dig at udnytte fordelene på elmarkedet (nedregulering). Når elprisen er lav kan du nemlig bruge den billige – og til tider næsten gratis – el til varmeproduktion på din elkedel. Der er også timer, hvor elprisen er negativ – dvs. du får penge for at tage strømmen.

Elkedel - højspændingsløsninger

Elkedel anlæg opbygget som et to-kredssystem:
Primærside med elkedelvand og sekundærside med fjernvarmevand. I primærkredsen opvarmes vandet i elkedlen. En pumpe cirkulerer vandet mellem elkedel og fjernvarmeveksler. Fjernvarmevandets flow på varmevekslerens sekundærside optager den tilførte varmeenergi fra elkedlen, som derefter distribueres ud på nettet.

Højspændingsløsninger med 6 – 15,0 KV spændingsniveau:
AEA forhandler varmtvands-, hedtvands- & dampkedler i effektområderne: 1,0-70,0 MW.

Elkedel - højspændingsløsninger

Elkedel - lavspændingsløsninger​

AEA har en eksklusiv agentaftale med den svenske kedelfabrikant Värmebaronen, hvilket bevirker, at vi har eksklusiv ret til at forhandle varmtvands- og hedtvandskedler i effektområderne: 6-1.500 kW. med 400 & 690 V spændingsniveau.

Värmebaronen har markedets bredeste sortiment af elvarme. Alt fra en el-patron på 1,5 kW op til den største el-kedel på 1500 kW.

AEA er eksklusiv forhandler i Danmark, Grønland, Færøerne og Storbritannien.

For denne agentaftale kan vi tilbyde reservedele og service på tilbudte produkter. Vi kan tilbyde vore kunder at levere elkedel anlæg, som totalentreprenør, maskinentreprenør eller som komponentleverandør.

Ring og hør mere om dine fordele med en elkedel på telefon 70 21 01 50.

AEA har eksklusiv forhandleraftale med varmebaronen på EP 31-1500 - El-kedel - lavspændingsløsninger

Ny varmecentral til Lalandia Søndervig

I forbindelse med etablering af ny varmecentral til Lalandia Søndervig i Vestjylland har AEA leveret et elkedelanlæg bestående af to stk. 450 kW lavspændingselkedler.

Elkedlerne har høj virkningsgrad og bidrager med fleksibilitet, driftssikkerhed og har lave vedligeholdelsesomkostninger.

AEA har været totalentreprenør på projektet og har leveret og etableret den komplette varmecentral, der består af et el-drevet ammoniak varmepumpeanlæg, en gas kedel med dertilhørende gasbrænder, lavspændingselkedler, akkumuleringstanke, komplet instrumentering, rørinstallationer samt arbejder, styringsanlæg, el-installationer m.m.

Lavspændingselkedler i EP-serien

Se video om Varmebäronens lavspændingselkedler i EP-serie.

Mindre udsving i varmeprisen

Varme produceret på en elkedel ved lave elpriser eller negativ priser giver mindre udsving i varmeværkets pris.

AEA’s rolle i elkedel anlæg

Siden AEA solgte de første el-kedler til Regulerkraft har der været en løbende udvikling afstemt efter de systemydelser Energinet.dk har efterspurgt.

AEA samarbejder med førende producenter af el-kedler og producenternes mangeårige erfaringer, kombineret med AEA’s egen ekspertise inden for optimering af varmeproduktionsanlæg og procesanlæg, sikrer at vores kunder får den bedst mulige løsning – både teknisk og (drift-)økonomisk.

Både højspændings- og lavspændingselkedlen er en kompakt unit, der ikke stiller de store krav til pladsforhold. Der er tale om meget fleksible elkedelløsninger, der kan tilpasses eksisterende forhold på dit anlæg.

"Anlægsinvestering i en elkedel pr. MW-varmeeffekt er betydelig lavere end investering i andet produktionsudstyr og sammenholdt med lave eller negative elpriser er investeringen hurtigt tjent hjem"
Kim Jørgensen
Adm. direktør
Elkedel

2 gode eksempler på elkedel anlæg​

Ny el-kedel og varmeakkumuleringstank Lemvig Varmeværk

Lemvig Varmeværk A.m.b.a.​

Som totalentreprenør leverede og installerede AEA et komplet nyt 15 MW elkedel anlæg. Lemvig Varmeværk investerede i den nye elkedel, fordi der i perioder er rigeligt med strøm, og fordi den er billig. En gennemtænkt klimavenlig løsning, som støtter op om politikeres ønske om elektrificering af fjernvarmesektoren.

Anlægget består af komplet 15 MW el-kedel, 5.000m³ akkumuleringstank, komplet 15 MW varmeveksler, komplette el- og automationsarbejder, instrumentering og komponenter, vandforsyning og vandbehandling, måling af ledningsevne, komplet rørsystem og rørarbejder, komplette jord-, belægnings- og fundamentarbejder, diverse bygningsarbejder, m.m.

Komplet nyt 30 MW elkedel anlæg til Silkeborg Forsyning

Silkeborg Forsyning A/S

Som totalentreprenør leverede og installerede AEA et komplet nyt 30 MW elkedel anlæg bestående af elkedel, varmeveksler, stilstandsveksler, instrumentering, nitrogenanlæg, vandbehandling, rørinstallationer, isolering samt el. og styringsanlæg.

AEA projekterede og leverede derudover også et 10 kV koblingsanlæg, der sammenbyggedes med det eksisterende anlæg

Det komplette el-kedelanlæg blev installeret hos Silkeborg Forsyning A/S’ kraftvarmeværk på adressen Kejlstrup Tværvej 14, 8600 Silkeborg.

Fordele ved elkedel anlæg

Grøn profil og uafhængighed

Du og dit anlæg bliver mindre afhængig af fossile brændsler og mindre sårbar over for prisudviklingen på fossile brændsler. Når en elkedel er i drift, omsætter den miljørigtig vindenergi (VE) til fjernvarme og bidrager dermed til en reduktion i CO2-udledningen.

Drifts- og indtjeningsmuligheder

Med en elkedel får du et “ekstra håndtag”, da du også vil være i stand til at kunne udnytte de drifts- og indtjeningsmuligheder, der opstår på elmarkedet, når elpriserne er lave eller ligefrem negative.

Driftssikkerhed og nem vedligeholdelse

På grund af det meget enkle design er begge elkedel typer ekstremt driftssikre og nemme at vedligeholde. Der er ikke indbygget komplekse komponenter i elkedlerne, som gør drift eller vedligeholdelse besværlig.

Høj virkningsgrad

En elkedels virkningsgrad er meget høj. Den indfyrede el-effekt udnyttes næsten 100%, dvs. at 1 kWh el giver ca. 1 kWh varme.

Mindre udsving i varmeprisen

Elkedelvarmen produceres på en billigere energikilde og det gør, at anlægget er billigt i drift. Samtidigt er der minimum af vedligeholdelse.

Fleksibilitet

Både højspændings- og lavspændingselkedlen er en kompakt unit, der ikke stiller de store krav til pladsforhold. Der er tale om meget fleksible elkedelløsninger, der kan tilpasses eksisterende forhold på dit anlæg.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde!

Vores arbejdsområde er udvikling af vores kunders energianlæg, så de kan forblive driftsmæssigt tidssvarende og økonomisk rentable.
Referencer
1
 • Aulum Varmeværk via Tjæreborg Industri A/S: 1 x 10 MW 10,5 kV
 • Bigadan Tyskland: 1 x 255 kW 400 V
 • Bravida Danmark A/S: 2 x 60 kW 400 V
 • Brovst Fjernvarme: 1 x 10 MW 10,5 kV
 • Brædstrup Totalenergianlæg A/S: 1 x 10 MW 10,5 kV
 • Brøndum Grønland: 1 x 180 kW 400 V
 • Brøndum Grønland: 10 x 30 – 600 kW 400 V
 • Brørup Fjernvarme: 1 x 10 MW 10,5 kV
 • Energi Fyn, Regulerkraftanlæg Kratholm, Odense: 1 x 16 MW 10 kV
 • Energi Fyn, Regulerkraftanlæg Assens: 1 x 16 MW 10 kV
 • Fors Spildevand: 1 x 90 kW 400 V
 • Gartneriet Hjortebjerg: 1 x 500 kW 400 V
 • Gartneriet Masnedø: 1 x 10 MW 10,5 kV
 • GEV Varme A/S: 1 x 18 MW 10 kV
 • Grønlands Energiforsyning: 2 x 1200 kW 400 V – hedtvand
 • Grønlands Energiforsyning, Illulissat: 1 x 4 MW 10,5 kV + 47 x 30 – 600 kW 400 V
 • Grønlands Energiforsyning, Quinngorput, Nuuk: 1 x 6 MW 10,5 kV
 • Grønlands Energiforsyning, Sisimiut: 1 x 6 MW 10,5 kV
 • Grønlands Energiforsyning, Tuanpannguit, Nuuk: 1 x 6 MW 10,5 kV
 • Haslev Fjernvarme: 1 x 10 MW 10,5 kV
 • Helsinge Fjernvarme: 1 x 10 MW 10,5 kV
 • Hjallerup Fjernvarme: 1 x 6 MW 10,5 kV
 • Hornum Fjernvarme: 1 x 1.000 kW 400 V
 • ICS Energy: 1 x 112 kW 400 V
 • Johnson Controls: 2 x 112 kW 400 V
 • Karstensens skibsværft: 1 x 90 kW 400 V
 • KSN Industri maskinfabrik: 1 x 75 kW 400 V
 • Lemvig Varmeværk: 1 x 15 MW 10,5 kV
 • LM Export – Lemvigh-Müller A/S: 2 x 1.200 kW 400 V (parallelt koblede)
 • Nykøbing Mors Fjernvarmeværk: 1 x 6 MW 10,5 kV
 • Qorlotorsuaq Vandkraftværk, Grønland: 1 x 6 MW 10,5 kV
 • Ringkøbing Fjernvarmeværk: 1 x 500 kW 400 V / 1 x 1.200 kW 400 V
 • Silkeborg Forsyning: 1 x 30 MW 10,5 kV – hedtvand
 • Skagen Varmeværk: 1 x 10 MW 10 kV
 • Snedsted Varmeværk: 1 x 6 MW 10,5 kV
 • Stadswerke Flensburg GmbH, Tyskland: 1 x 30 MW 10,0 kV – hedtvand
 • Strandby Varmeværk: 1 x 10 MW 11 kV
 • Struer Varmeforsyning: 1 x 900 kW 400 V
 • Sæby Varmeværk via Tjæreborg Industri A/S: 1 x 12 MW 10,5 kV
 • Technopellet, Schweiz: 1 x 237,5 kW 400 V
 • Vildbjerg Varmeværk: 1 x 12 MW 10,5 kV
 • Vojens Fjernvarme: 1 x 10 MW 15 kV
 • Vordingborg Forsyning A/S,  Madsneø: 1 x 30 MW 10,5 kV