AEA - Bæredygtig badeoplevelse med innovativ varmecentral

Bæredygtig badeoplevelse med innovativ varmecentral

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S etablerer ny varmecentral til Lalandia Søndervig i Vestjylland. Et nytænkende og banebrydende projekt indenfor alternative varmeforsyningsmuligheder.

Siden 2015 har der været arbejdet på at få grønt lys til etableringen af et nyt feriecenter ved Søndervig. Den endelige projektgodkendelse kom i februar 2020, hvor feriecentret og lokalplanen for området blev godkendt. Herefter blev det besluttet, at Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S skulle stå for opgaven med at opføre varmecentralen. Sweco Danmark A/S (Herning) blev valgt som rådgiver og herefter blev opgaven udbudt i licitation.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er bygherre ved etableringen af den nye varmecentral, som er placeret ved Hotel- & Centerbebyggelsen. Varmecentralen udgør 387 m² og er placeret i en separat bygning.

Med dette nytænkende projekt bliver Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Sweco Danmark A/S og Aktive Energi Anlæg A/S (AEA) banebrydende indenfor alternative varmeforsyningsmuligheder, som forventes at have stort potentiale i resten af Danmark.

Lalandia Søndervig kort
Nu kan badegæster nyde en bæredygtig badeoplevelse i Aquadome i Lalandia. Kilde: Lalandia

Kort fortalt, så udnyttes varmen i en eksisterende drikkevandsledning til at varme hele Lalandia op. Dette betyder en helt ny bæredygtig form for opvarmning – og gæsterne i Lalandia får dermed en ”bæredygtig badeoplevelse”.

Det nye ved denne type varmepumpeanlæg er, at det skal bruge energien fra den drikkevandsledning, der løber fra Ringkøbing til Hvide Sande og Holmsland Klit, så drikkevandet dermed kommer til at varme hele det nye Lalandia op.

Drikkevandet køles ned til ca. 3ºC, og den energi, der dermed udvindes, bruges af varmepumpen til at varme vandet op til ca. 65ºC, som efterfølgende benyttes til at dække varmebehovet i Lalandia (badelandet). Ved spidsbelastninger suppleres varmen fra 2 akkumuleringstanke og en gaskedel, som fyrer med naturgas.

Udnyttelse af drikkevandsledninger i Danmark

Projektet

Som totalentreprenør leverer og etablerer AEA den komplette varmecentral, der består af et el-drevet ammoniak varmepumpeanlæg, en gas kedel med dertilhørende gasbrænder, lavspændingselkedler, akkumuleringstanke, komplet instrumentering, rørinstallationer samt arbejder, styringsanlæg, el-installationer m.m.

AEA har leveret 1,1 MW varmepumpe
El-drevne varmepumpeanlæg på 1,1 MW.

Det el-drevne varmepumpeanlæg på 1,1 MW består af hhv. 1-trins og 2-trins varmepumper, der er opbygget, så de køler varm glykol fra en mellemkreds, der opsamler varmen fra drikkevandet. Sammen med den energi, der tilføres under kølemediets kompression afsættes den samlede varme på den varme side til en vandkreds, der herefter afgiver varmen til den videre varmeproduktion.

I alle driftssituationer vil varmepumperne typisk kapacitetsregulere – enten for at holde kompressorerne inden for deres designgrænser – eller for at holde den bedst mulige COP.

AEA har leveret 2,5 MW gaskedel
AEA har leveret 2,5 MW gaskedel

AEA har leveret og installeret den komplette gaskedel på 2,5 MW med gasbrænder, gasrampe og 2 stk. akkumuleringstanke.

Den komplette gaskedel på 2,5 MW med gasbrænder, gasrampe og 2 stk. akkumuleringstanke, kan benyttes ved spidsbelastninger.

For at opnå yderligere besparelse i forhold til udnyttelse af den fulde returvandsmængde, installeres en economiser, der kører i serie med kedlen. Akkumuleringstankene placeres i den tilstødende tankgård.

AEA har leveret 450 kW elkedler
2 stk. 450 kW elkedler.

Elkedelanlægget består af to stk. 450 kW lavspændingselkedler. Elkedlerne har høj virkningsgrad og bidrager med fleksibilitet, driftssikkerhed og har lave vedligeholdelsesomkostninger.

AEA’s Styringsafdeling har leveret og installeret det komplette styringsanlæg. Styringsanlægget består af komplet styretavle, PLC-software, indkøring, m.m. i forbindelse med installation af ny varmepumpe og gaskedel, samt etablering af samkøring med nye akkumuleringstanke og netudpumpning.

El-Center Vest A/S har i samarbejde med AEA’s El-afdeling udført de komplette el-installationer bestående af etablering af føringsveje, trækning af kabler og montering af tavler, motorer og komponenter.

AEA har ved dette nytænkende projekt haft stor fokus på virkningsgrader, økonomi og på at anlægget skal være betjeningsvenligt for driftspersonalet, have den rette tekniske kvalitet, og ikke mindst være driftssikkert, så anlægget kan fungere stabilt med en høj ydelse i mange år frem.

Varmepumpeprojektet er endt med at have en ualmindelig positiv miljøpåvirkning og samfundsøkonomi. Lalandia i Søndervig åbnede for gæster i juni 2022.

AEA’s serviceafdeling har efterfølgende indgået en individuel serviceaftale, som præcist er kundetilpasset overfor Lalandia Søndervig og Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S ønsker.

JULI 2022 | Af Simon Harritz Jensen, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

Læs mere om moderne og grøn teknologi indenfor fjernvarme

Del denne nyhed

AEA leverer nyt rekordregnskab med ottecifret overskud

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »