AEA leverer individuelle løsninger til din energiproduktion

Vores projekter er altid kvalitetssikret - og vi sørger for at projektarbejdet udføres korrekt og rettidigt.

Om AEA

Aktive Energi Anlæg A/S – eller AEA som vi i daglig tale bliver kaldt –  er en teknisk totalentreprenør virksomhed med speciale i at projektere og etablere kundetilpassede energianlæg og effektive løsninger inden for fjernvarme og kraftvarmeanlæg.

Vores arbejdsområde er udvikling af vore kunders energianlæg, så de kan forblive driftsmæssigt tidssvarende og økonomisk rentable. For at realisere dette indtager vi rollen som rådgiver, sparringspartner, udfordrer og projektleder i alle vores projekter.

Det er af stor betydning for os, at vi kan levere et bredt udvalg af produkter, som kan indgå i optimeringsprojekter hos vore kunder. Derfor samarbejder vi med et udvalg af producenter, som har mange års erfaring inden for deres branche.

Vi er medlem af flere faglige foreninger og organisationer. Det er blandt andet for at sikre, at vi hele tiden er opdaterede med de sidste nye tiltag og ændringer inden for energibranchen.

Vision

AEA’s vision omhandler en større ambition om at gøre verden og folks liv bedre med vores ekspertise indenfor bæredygtige og miljørigtige anlæg.

Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner for interessenter i energibranchen. Samarbejdet skal bidrage med værditilvækst for de involverede parter.

Mission

AEA designer, sælger og opfører energiproduktionsanlæg tilpasset kundens behov med fokus på optimal energiudnyttelse.

Vi har et omfattende produktsortiment, som sikrer optimale energiløsninger med veldokumenterede anlægskomponenter.

Vi ønsker desuden at være en del af den ambitiøse globale og bæredygtige udviklingsdagsorden og bidrage til FN’s verdensmål.

AEA er tildelt den højeste kreditværdighed fra Bisnode 2023

AEA er tildelt den højeste kreditværdighed fra Dun & Bradstreet 2024

AEA-holdet er endnu en gang blevet tildelt AAA-rating for højeste kreditværdighed. Dermed er vi én ud af blot 163 virksomheder med samme rating inden for branchen Anden teknisk rådgivning.

Vi er meget stolte af, at vi er blevet tildelt den højeste kreditværdighed fra Dun & Bradstreet. Den giver vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører sikkerhed for, at vi er en solid og stabil virksomhed med et stærkt finansielt fundament at bygge et samarbejde på.

Vores viden gør en forskel

Autorisation

Sikkerhedsstyrelsen har givet AEA følgende beføjelser:

Autoriseret el-installatør
Autorisationen giver AEA ret til at udføre og servicere autorisationskrævende el-installationer. Autoriseret el-installatør Henrik Henriksen er registreret som AEA’s fagligt ansvarlige for autorisationen.

Autoriseret vvs-installatør
Autorisationen giver AEA ret til at udføre og servicere gasinstallationer og vandinstallationer m.m. Projektleder Uffe Lyng er registreret som AEA’s teknisk ansvarlige person.

Godkendelse som kompetent virksomhed
Godkendelsen giver AEA ret til at udføre indregulerings- og servicearbejde på større gasfyrede brænderanlæg i industri og varmecentraler efter Gasreglementets afsnit B-4.

Certifikater

ISO 9001:2015 certifikat
Køl og damp

ISO9001 certifikat / Køle-anerkendelse
F-Gas firmagodkendelse

Godkendelsesbevis 4010-01/2023
Samlet for VVS, EL, Gasdrevne motoranlæg og Gasbrænderanlæg

Godkendelsesbevis 4010-01
El installationer

Godkendelsesbevis nr.: 4010-03 
VVS

Godkendelsesbevis nr.: 4010-02
Gasdrevne motoranlæg

DI Midt Vest initiativpris 2022

Aktive Energi Anlæg A/S får DI Midt Vests initiativpris.

Vi er stolte af, at AEA har skabt et stærkt grundlag for vækst ved at tænke innovativt og skabe nye bæredygtige løsninger i en verden præget af forandring og usikkerhed med stigende materialepriser, usikre globale forsyningskæder og mangel på medarbejdere.

AEA ønsker at være en god og attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere, for de er nemlig vores vigtigste ressource. Og vi er ikke i tvivl om, at det er den fælles holdindsats fra vores medarbejdere, der har været afgørende for at vi i dag har vundet DI Midt Vest initiativpris 2022.

Vi vil tillade os at nyde denne flotte pris, men er klar til kampen om den nationale initiativpris i foråret 2023 blandt 18 kandidater.

AEA får DI Midt Vest initiativpris 2022

Socialt ansvar

AEA vil være med til at gøre en forskel

For os er det vigtigt at tage et socialt ansvar og være med til at gøre en forskel. Det er vigtigt for AEA både som virksomhed og som enkelt personer. Vi tager vores sociale ansvar alvorligt bl.a. ved at støtte velgørende formål, herunder sygdomsbekæmpende foreninger.

Hjertestarter

AEA er en del af hjertestarter netværket

Hos AEA i Birk ved Herning, findes en af de mere end 8.000 registrerede hjertestartere i Danmark. Hjertestarteren er registreret hos TrygFonden, og AEA er dermed en del af hjertestarter netværket.

Hjertestarteren hænger udenfor vores hoveddør. Den er derved tilgængelig for alle 24/7.

Adressen er: Industrivej Syd 11, Birk, 7400 Herning

AEA’s medarbejdere har i forbindelse med et førstehjælpskursus lært at bruge hjertestarteren.

Hent Hjertestarter App

På www.hjertestarter.dk kan du altid se, hvor den nærmeste registrerede hjertestarter er placeret. Her kan du også finde oplysninger om TrygFondens Hjertestart app, der bl.a. kan vise dig vej til alle registrerede hjertestartere.

App’en, der er udviklet i både en Iphone- og Android-version, kan downloades gratis i app-store eller på google play

Sponsor

Klimaskovfonden

For 2023 har vi valgt at have fokus på at understøtte Danmarks ambitiøse mål for at reducere CO2-udledning med 70 procent inden 2030.

Derfor har vi valgt at yde et bidrag til Klimaskovfonden, der arbejder målrettet for at løfte den grønne dagsorden gennem skov- og lavbundsprojekter på tværs af Danmark.

Med vores bidrag planter Klimaskovfonden 744 m² skov, der over 100 år nedbringer Danmarks nettoudledning med 24 ton CO2.

Med vores donation kan vi bidrage til at bremse klimaforandringerne og begrænse CO2-udledningen ved at fremme etableringen af mere skov og udtagningen af kulstofholdige lavbundsarealer i Danmark. Klimaskovfonden er med andre ord med til at accelerere naturens egne metoder til at opfange og lagre drivhusgasser og dermed understøtte Danmarks klimamål.

Derudover har fonden som opgave at varetage hensyn til synergieffekter i sine klimaprojekter, f.eks. biodiversitet, drikkevand, natur, miljø, friluftsliv og kulturarv.

Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet, der ledes af en selvstændig bestyrelse, og som dagligt drives af et sekretariat og en direktør, som er ansat af bestyrelsen.

AEA bidrage til at bremse klimaforandringerne og begrænse CO2-udledningen