Brændere & Kedelanlæg

Optimeret varmeanlæg til energiproduktion

Vi hjælper dig med den optimale løsningsmodel indenfor brændere & kedelanlæg

Hos mange energiproducenter er et brænderfyret varmtvandskedelanlæg den primære energiproduktionsenhed.

Derfor er beslutningen omkring udformning og opbygning af en kedelløsning ofte en intens proces.

Sammen med dig kan vi analyserer den optimale løsningsmodel indenfor brændere og kedelanlæg inden det endelige anlægslayout besluttes.

Vi har leveret flere kedelinstallationer, hvor kunden har valgt en brænderfyret løsning pga. muligheden for kapacitetsudvidelse, fordi dette giver en stabil energiproduktion med lave service- og driftsomkostninger.

Vi har stor fokus på overholdelse af gældende emissionskrav. Vi holder os ajour med kommende krav, så dit anlæg imødekommer fremtidige normer.

Brændere & Kedelanlæg
Brændere & Kedelanlæg

Kedelanlæg

AEA har gennem flere år leveret kedelanlæg til danske fjernvarmeværker og industrivirksomheder.

Vi besidder stor viden og erfaring med opbygning af kedelanlæg og har også stor viden om måden, hvorpå et nyt kedelanlæg sammenbygges med det eksisterende varmeanlæg.

Udviklingen gennem tiden har betydet, at de kedelanlæg, der i dag leveres, er meget effektive og af høj kvalitet.

Vi kan tilbyde dig at levere kedelanlæg som totalentreprenør, maskinentreprenør eller som komponentleverandør.

Ring og hør mere på telefon 70 21 01 50.

Mindre brug af fossile brændsler med Brændere & Kedelanlæg

Ved optimering af eksisterende kedelanlæg sikrer anlægsejeren minimal brug af fossile brændsler til energiproduktion.

Brændere til gas-, olie- og kombidrift

Brændere kan anvendes til varmtvands, hedtvands- og dampkedler eller til luftvarmere og procestekniske anlæg.

En digital brænderstyring bidrager til at spare brændstof og gør det nemmere at servicere og betjene en brænder. Det er muligt at forbinde brænderstyringen til forskellige styre- og overvågningssystemer.

Den lette adgang og gode overblik til komponenterne øger samtidig mulighederne for en sikker og grundig servicering.

Vi arbejder altid kun med de bedste kvalitetsprodukter og har stor erfaring med de nyeste og mest moderne løsninger.

Brændere & Kedelanlæg

2 gode eksempler på Brændere & Kedelanlæg

Opgradering af 2 dampkedler med nye brændere forbedrer emissionerne hos Nordic Sugar

Nordic Sugar A/S, Nakskov

Dampproduktionen på Nordic Sugar-fabrikken i Nakskov gereneres fra tre dampkedler. Udover disse tre kedler er der en sommerkedel, der hovedsageligt bruges uden for sukkersæsonen. Den ene af dampkedlerne er kulfyret og de to andre er brænderfyret med svær fyringsolie og biogas.

De eksisterende røggasrensningssystemer fra kedel K40, K60 og K61 var ikke i stand til at overholde myndighedernes kommende emissionskrav og derfor blev det besluttet at igangsætte en optimeringsplan.

Som totalentreprenør udførte AEA demontering af eksisterende 7 stk. HFO-brændere på to 60T dampkedler til 7 stk. nye LFO-brændere for hhv. biogas og tung brændselsolie. Derudover også VVS- og rørarbejder, opstart og idriftsættelse af kombigas-/ oliebrændere, komplet rørsystem, kvalitetssikring, arbejdsmiljøkoordinering, m.m., der var nødvendige for en komplet leverance.

Service på brændere - Odense

Fjernvarme Fyn

I forbindelse med byggeriet af et nærliggende fleretages boligbyggeri ville Fjernvarme Fyn forsøge at udlede færre skadelige partikler – både af hensyn til de kommende beboere og de eksisterende naboerne.

Dette blev løst ved at skifte 3 eksisterende brændere ud med 3 nye og mere effektive LowNox-brændere, som lever op til gældende love og regulativer indenfor området.

Som totalentreprenør leverede og etablerede AEA 3 stk. Dunphy 23 MW modulerende LowNOx gasbrændere med røggastilbageføring (FGR) for montage på Danstoker Iberius.

Leverancen indeholdt samtidig komplette høj- og lavtryks gasramper, kanaler til recirkulering af røggas, 3 nye blæsere, frekvensomformer, udvidelse af eksisterende bulderhuse, rørarbejde, el-installationer/styring samt overholdelse af støjkrav. AEA udarbejdede også gasprojekt på brænder og styring, der er leveret og godkendt sammen.

Fordele ved Brændere & Kedelanlæg

Reduktioner i CO2-udledning

Kedelanlæggets reduktion af CO2 vil kunne ske uden at det går ud over anlægsvirkningsgraden. CO2 reduktionen afhænger af brændselstype og valg af udstyr.

Lavere varmepris

Når en anlægsejer skal indkøbe mindre brændselsmængde til samme energiproduktion, vil dette øge konkurrenceforholdet positivt. Dette bevirker lavere kostpris pr. produceret energienhed og lavere varmepris.

Energibesparelse

Via beregninger om nuværende og fremtidig reduktion i brændselsindkøb, kan det belyses hvilke energienheder, som kan reduceres.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde!

Vi er klar til at hjælpe dig med at opnå færre omkostninger til brændselsforbrug, når virkningsgraden på dit energianlæg er optimal.
Referencer
1
 • Danfoss Danmark
 • Dansk Overflade Teknik A/S
 • Dronninglund Fjernvarme
 • Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk
 • Fjernvarme Fyn
 • Frederiks Varmeværk
 • GEV A/S
 • Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
 • Haverslev Varmeværk
 • Hjallerup Fjernvarme
 • Klejtrup Kraftvarmeværk
 • Nordic Sugar A/S- Nakskov
 • Rask Mølle Varmeværk
 • Ulstrup Kraftvarmeværk
 • Vestjyllands Andel
 • A.M.B.A., Borris
 • Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme
 • Aalborg Forsyning – Aalborg Varme A/S