Kraftvarme

Kraftvarme

Vil du sikre at din kraftvarme produktion sker på en optimal økonomisk måde og med mindst mulig miljømæssig belastning?

De mange fordele ved kraftvarme

Et kraftvarme anlæg bestående af en gasmotorinstallation sikrer at varmeproduktionen sker på en økonomisk, optimal måde og med mindst mulig miljøbelastning, da der sker en samproduktion af varme og el i gasmotoren.

I modsætning til andre energiproduktionsformer er der her tale om samproduktion, så indfyret gas udnyttes med optimal anlægsvirkningsgrad.

I gasmotorinstallationer kan der fyres med både Naturgas og Biogas. Der er mange ligheder mellem installationerne, dog er der markant forskelle i forholdene omkring fx. gasrampe og røggaskøling.

For fjernvarmeværker er hovedformålet at producere varmen billigst muligt. Ved anlægsløsninger, hvor en gasmotor indgår sikres det via samproduktion af el og varme, at produktionsprisen per kWh varme er optimal.

Der kan sikres lavere produktionspris på varmen i forhold til gaskedel drift. Selve driftsform og driftstimer afhænger af anlægs specifikke forhold. Derfor skal hvert enkelt anlæg beregnes separat for optimal gasmotor størrelse.

Kontakt os og lad os beregne drift- og indtjeningsmuligheder ved den gasmotorløsning, som du har.

Kraftvarme

Biogasfyret gasmotorløsninger

Når der etableres et biogasfyret energianlæg vil særlig én faktor spille en væsentlig rolle: den miljøvenlige energiproduktion, hvor påvirkningen af atmosfæren er minimal.

Ved varmeproduktion på biogas opnås desuden en lav varmeproduktionspris, som sikrer at varmeværket kan minimere varmeprisen til forbrugerne.

Virksomheder kan opnå lavere energiproduktionsudgifter og i bedste fald bevare konkurrenceevnen samt kunne profilere virksomheden, som en grøn, ansvarlig aktør i forbindelse med intern energiproduktion med lav udledning af CO2.

Vi har indgået et stærkt samarbejde med 2G Energy AG. Gennem 2G Energy AG forhandler vi nu gasmotoranlæg fra 50 kW el-effekt til decentral produktion af elektricitet og varme.

Gasmotoranlæg fra 2G Energy har nogle af de højeste virkningsgrader på markedet og lange serviceintervaller.

For større effekter kan AEA levere Jenbacher biogasmotorer fra INNIO.

Kontakt os og hør mere om kraftvarme på telefon 7021 0150

Kraftvarme - AEA - Kraftvarme
Kraftvarme - AEA - GE_Jenbacher - AEA - GE_Jenbacher

Mindre udsving i varmeprisen

Motoranlægsvarmen produceres billigere hvilket gør motoranlægget særdeles økonomisk fordelagtigt.

AEA’s rolle med kraftvarme og gasmotoranlæg

Siden virksomhedens start i 2004 har AEA været en af branchens førende entreprenører i design, projektering og udførsel af Naturgas- og biogasfyrede gasmotoranlæg til danske fjernvarmeværker. Leverancerne har været en kombination af maskinleverancer og totalentrepriser.

Det er meget vigtig for os at anlægsudformning tilpasses dine ønsker samt at der udføres teknisk, optimale anlægsløsninger i enten eksisterende bygningsmasse eller ved nyopført bygning til installation af gasmotoranlægget.

Kontakt os og høre mere om kraftvarme på telefon 7021 0150.

Kraftvarme

2 gode eksempler på kraftvarme anlæg

Silkeborg Forsyning A/S - Søholt renseanlæg

Silkeborg Forsyning A/S ønskede fremadrettet at sikre det bestående biogasmotoranlæg ved Søholt Renseanlæg med endnu en biogasmotor. Som totalentreprenør leverede, etablerede og installerede AEA et komplet generatoranlæg bestående af gasmotor og generator, som fabrikat 2G/Liebherr, gaskonditionering, røgrør og med tilhørende nye rørinstallationer samt demontage og bortskaffelse af det eksisterende generatorsæt.

Projektet omfattede demontering og bortskaffelse af det eksisterende generatorsæt samt etablering af det nye biogasmotoranlæg – alt sammen i den eksisterende bygning på Ege Allé 300, Silkeborg.

Søholt Renseanlæg havde fokus på emissioner, støj og virkningsgrad for at tilpasse anlægget til nugældende krav og muligheder.

Silkeborg Forsyning A/S havde også fokus på, at leverandøren kunne levere fuld service på gasmotoranlægget aflevering, bl.a. indeholdende planlagt service, 24 timers support, tilkaldetid på max. 8 timer, reservedelspakke, m.m.

Blåhøj Energiselskab A.m.b.a.

Blåhøj Energiselskab A.m.b.a. har med installationen af biogasmotor nr. 2 taget endnu et valg i retning af energioptimering og besparelser i forhold til værkets nuværende energianlæg. Installationen af endnu et biogasmotoranlæg er udført med henblik på optimering af den eksisterende biogasmotorinstallation.

Blåhøj Energiselskab valgte tilbage i 2008 at udskifte den daværende biogasmotor med en ny og større biogasmotor, type Jenbacher 412 GS-B.L. i forventning om, at gasproduktionen ville blive forøget.

Gasproduktionen er nu øget så meget, at selv denne biogasmotor ikke kan følge med gasproduktionen, og derfor valgte Blåhøj Energiselskab at investere i endnu en biogasmotor, af samme type, som i 2008. Den nye motor har også en væsentlig bedre el-virkningsgrad, og det er naturligvis også med til at gøre investeringen mere rentabel.

AEA har udskiftet den daværende biogasmotor med 1 stk. nye Jenbacher biogasmotor 412, en ny tilbygning samt opgradering og komplet levering af ny skorsten, samtlige røggasinstallationer og tilhørende instrumentering til motoranlægget.

Fordele ved kraftvarme

Reduktioner i CO2-udledning

Kraftvarme anlæggets udledning af CO2 vil blive reduceret betydeligt.

Energibesparelse

Nutidens højtydende motoranlæg vil ofte medføre en energibesparelse i forhold til ældre motoranlæg.

Mindre brug af fossile brændsler

Ved drift på biogas minimeres forbruget af fossile brændsler på kraftvarme anlægget.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde!

Vi hjælper dig gerne med at undersøge dine drift- og indtjeningsmuligheder ved motoranlæg

Referencer

1

Motoranlæg – biogas

Blåhøj Energiselskab, Brande: 1 stk. ny Jenbacher biogasmotor 412 og nyt røggassystem

Energiselskabet Filskov, Grindsted: 1 stk. ny Jenbacher biogasmotor 312

Horsens Centralrenseanlæg: 1 stk. Jenbacher biogasmotor 416, komplet nyt anlæg

Hjørring Vandselskab: 1 stk. Jenbacher biogasmotor 208, komplet nyt anlæg

Klinkby Kraftvarmeværk: 1 stk. ny Jenbacher biogasmotor 412 og nyt røggassystem

Lemvig Varmeværk: 1 stk. Jenbacher biogasmotor 620, komplet nyt anlæg

Morsø Bioenergi: Biogasanlæg: Komplet kraftvarmeanlæg med Jenbacher 420 biogasmotor

Snertinge-Særslev-Føllenslev Energiselskab: 1 stk. ny Jenbacher biogasmotor 412 og nyt røggassystem

Spjald Fjernvarme- og Vandværk: 1 stk. Jenbacher biogasmotor 416, komplet nyt anlæg

Thorsø Fjernvarmeværk: 2 stk. nye Jenbacher biogasmotor og nyt røggassystem

Viby Renseanlæg: 1 stk. MAN E2848 biogasmotor

Vinderup Varmeværk: 1 stk. ny Jenbacher biogasmotor 620, komplet nyt anlæg

Motoranlæg – naturgas

Agersted Varmeværk: 1 stk. Jenbacher gasmotor 420 og nyt SRO-anlæg

Ans Kraftvarmeværk: 1 stk. Jenbacher gasmotor 616 og nyt røggassystem

Arla Food, Nr. Vium: 2 stk. ny Jenbacher biogasmotor 620, komplet nyt anlæg

Arla Food, Videbæk: 1 stk. ny Jenbacher biogasmotor 620, komplet nyt anlæg

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk: 2 stk. Jenbacher gasmotor 416

Frederiks Varmeværk: 1 stk. Jenbacher gasmotor 612

Helsinge Fjernvarme: 1 stk. Rolls Royce gasmotor B35V20 og nyt røggassystem

Hjallerup Fjernvarme: 2 stk. Jenbacher gasmotor 620 og nyt røggassystem

Hjørring Vandselskab: 1 stk. ny Jenbacher biogasmotor 208, komplet nyt anlæg

Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk: 1 stk. Jenbacher gasmotor 416 og nyt røggassystem

Ikast Værkerne A/S: 1 stk. Jenbacher gasmotor 420 og nyt røggassystem

Klejtrup Kraftvarmeværk: 1 stk. Jenbacher gasmotor 420 og nyt røggassystem

Klinkby Kraftvarmeværk: 1 stk. ny Jenbacher biogasmotor 412 og nyt røggassystem

Klokkerholm Kraftvarmeværk: 1 stk. Jenbacher gasmotor 612 og nyt røggassystem

Kølvrå Varmecentral: 1 stk. Jenbacher gasmotor 420 og nyt røggassystem

Lemvig Varmeværk II: 1 stk. ny Jenbacher biogasmotor 620, komplet nyt anlæg

Meløse-St.Lyngby Energiselskab: 1 stk. Jenbacher gasmotor 612 og nyt røggassystem

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk: 1 stk. Jenbacher gasmotor 620 og nyt røggassystem

Rye Kraftvarmeværk: 2 stk. Jenbacher gasmotor 412

Silkeborg Forsyning, Søholt Renseanlæg: 1 x Generatorsæt, Agenitor 404c BG, (gasmotor og generator)

Snedsted Fjernvarme: 1 stk. Jenbacher gasmotor 620 og nyt røggassystem

Taars Varmeværk: 1 stk. Rolls Royce gasmotor B12

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk: 1 stk. Jenbacher gasmotor 420 og nyt røggassystem

Ulstrup Kraftvarmeværk: 1 stk. Jenbacher gasmotor 620 og nyt røggassystem

Vandmiljø Randers: 2 stk. nye biogasmotor, 2G Agenitor 408BG med tilhørende kedler

Øland Kraftvarmeværk: 1 stk. Jenbacher gasmotor 416 og nyt røggassystem

Aarhus Vand A/S – Viby Renseanlæg: 1 stk. ny MAN biogasmotor, komplet nyt anlæg