Fjernvarme

Vi tilbyder dig hele pakken i krydsfeltet mellem rådgivning, optimering, etablering og servicering.

Moderne og grøn teknologi indenfor fjernvarme

Vi hjælper dig med din udviklingsstrategi indenfor fjernvarme med forbedret driftsøkonomi og reducering af miljøbelastningen.
Vi er din rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i at projektere og etablere fjernvarmeanlæg i Danmark.

Vi hjælper dig med at opnå:

Mindre udsving i varmeprisen  •  Mindre forbrug af fossile brændsler  •  Større uafhængighed af fossile brændsler  •  Reduktioner i CO2-udledning  •  Energibesparelser  •  Høj virkningsgrad  •  Gode drifts- og indtjeningsmuligheder  •  Fleksibilitet  •  Driftssikkerhed og nem vedligeholdelse  •  Lave emissioner

Brændere & Kedelanlæg

Kontakt os og hør om mulighederne for optimering ved hjælp af ekstra røggaskøling, som sikrer en høj anlægsvirkningsgrad.

Fordele ved Brændere & Kedelanlæg

Stabil energiproduktion - lave serviceomkostninger - forholdsvis automatisk driftsforhold
Læs mere

Varmepumpeanlæg

Vi tilbyder projektering, installation og idriftsættelse af el-drevne varmepumper samt absorptionvarmepumper

Fordele ved Varmepumpeanlæg

Mindre forbrug af fossile brændsler - Større uafhængighed af fossile brændsler - Reduktioner i CO2-udledning -Energibesparelser
Læs mere

Elkedler

Hør mere om hvordan en elkedel i drift omsætter den miljørigtige vindenergi til fjernvarme og bidrager til en reduktion i CO2-udledningen.

Fordele ved Elkedler

Høj virkningsgrad - gode drifts- og indtjeningsmuligheder - fleksibilitet - driftssikkerhed og nem vedligeholdelse.
Læs mere

Biomasse

Kontakt os og hør om de mange drift- og indtjeningsmuligheder ved Biomasse

Fordele ved Biomasse

Mindre brug af fossile brændsler - Høj virkningsgrad - Lave emissioner
Læs mere

Solvarme

Vi sikrer, at du får den bedst mulige løsning – både teknisk og driftsøkonomisk set.

Fordele ved Solvarme

Mindre brug af fossile brændsler - Reduktion af CO2 udledning - Mindre udsving i varmeprisen - Energibesparende
Læs mere

Røggasveksler & Economisere

Vi giver dig råd og professionel vejledning i forbindelse med NOx-reducerende tiltag

Fordele ved Røggasveksler & Economisere

Optimale varmevirkningsgrader - Rørene kan renses ved højtryksspuling - Sikring af et meget lavt modtryk
Læs mere

Download brochurer

Se og hent relevante brochurer fra vores oversigt.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde!

Vi er klar til at hjælpe dig med at klarlægge dine muligheder for energibesparelse.