Solvarme anlæg

Et fossilfrit solvarme anlæg som supplement til den eksisterende varmeproduktion

Få den bedst mulige løsning til dit solvarme anlæg

Vi samarbejder med flere producenter af solfangere til solvarme anlæg. Producenternes mangeårige erfaring kombinerer vi med vores egen ekspertise indenfor optimering af varmeproduktionsanlæg. Det er sådan, vi hos AEA sikrer os, at du får den bedst mulige solvarme løsning – både teknisk og (drifts-)økonomisk set.

Vi mener, at et solvarme anlæg skal opbygges og integreres på eksisterende varmeinstallation således at den opsamlede varme fra solen udnyttes på den bedste måde hele året rundt.

Derfor tager alle de projekter, hvor AEA vælges som totalentreprenør, udgangspunkt i vores kunders eksisterende varmeanlæg. Vi udarbejder altid et forslag til koblingsmulighederne som gennemgås sammen med dig for at belyse fordele og evt. ulemper.

Vi kan tilbyde dig at levere solvarme anlæg som totalentreprenør, hvor vi udfører opgaverne som projektering, indkøb, installation og udarbejdelse af  dokumentation på installationen, som kan omfatte følgende delopgaver:

 • Solfangerfelt
 • Prærørsinstallation i solfangerfelt
 • Akkumuleringstank
 • Teknikbygning
 • Transmissionsledning
 • Indkobling på eksisterende varmecentral
 • Opgradering af eksisterende SRO-anlæg
 • Hegn og beplantningsbælte omkring
Solvarme anlæg

Udnyt fordelen ved at installere en varmepumpe

I forbindelse med at optimere et eksisterende varmeanlæg med et solvarme anlæg, kan det være en fordel at installere en varmepumpe.

Varmepumpen kan samtidig være en energiopsamler på andre dele af installationen eksempelvis energiindholdet i røggassen fra kedel- og motoranlæg.

Vi har leveret flere solvarme installationer, hvor en varmepumpe har været med til at udnytte solens energi. Drivenergien til varmepumpen er hentet i både træpiller, træflis, gas og bioolie.

”AEA har opbygget en solid erfaring med designet af solvarme anlæg. Dette skyldes ikke mindst vores samarbejdspartnere. Sammen har vi udviklet et produkt som kvalitetsmæssig ligger i toppen af markedet, og som løbende videreudvikles.”
Kim Jørgensen
Adm. direktør

AEA har I flere år leveret solvarmeanlæg til danske fjernvarmeværker. Dette er garant for en stor viden og erfaring med opbygningen af solvarme anlæg både i selve solfangerfeltet, men specielt på måden hvorpå den opsamlede varmeenergi i solfangerne føres ind på det eksisterende varmeanlæg.

Udviklingen gennem tiden har betydet at de anlæg, der i dag leveres er meget effektive og af høj kvalitet.

Vi er altid interesseret i utraditionelle projekter og friske på en på en udfordring. Så kontakt os endelig på telefon 70 21 01 50 og hør mere om dine muligheder.

Udnyt solens varme stråler med et solvarme anlæg

Typisk kan et solvarmeanlæg erstatte 20% af varmeværkets årsproduktion af varme.

2 gode eksempler på solvarme anlæg

Solvarme anlæg med 4.000m² solfangerpaneler, akkumuleringstank og varmecentral til gaskedel til Værum-Ørum Kraftvarmeværk

Værum-Ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Som totalentreprenør leverede og installerede AEA et solvarme anlæg bestående af 4.000m² solfangerpaneler, komplet akkumuleringstank og varmecentral til gaskedel og solvarme anlægget samt administrationsafsnit.
Entreprisen omfattede gaskedel, skorsten, røggassystem, rør, veksler, pumper, opsamlingstank, sikkerhedsventiler, teknisk isolering, el-arbejder og øvrige komponenter i varmecentralen samt myndighedsansøgninger.

Værum-Ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.s ønske med etableringen af det komplet nyt 8.272m² solvarme anlæg var, at få et supplement til den eksisterende varmeproduktion. Desuden blev der etableret forbindelse fra det nye solvarme anlæg til eksisterende forsyningsledning beliggende langs Hammelvej, 8940 Værum.

Mange mindre fjernvarmeværker kan finde samfundsøkonomisk attraktive reduktioner af CO2-udledningerne ved etablere et solvarme anlæg, fordi dette er en brændselsfri teknologi og de seneste lempelser af afgiften på el til varme er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Forenklet sagt, er der ved valget af et solvarme anlæg tale om en gradvis omstilling til en bæredygtig og økonomisk attraktiv varme ved hjælp af solvarmepaneler.

Installation af solvarme anlæg med 21.500m² solfangerpaneler

Hjallerup-Klokkerholm Varmeværk A.m.b.a.

Som totalentreprenør leverede og installerede AEA et solvarme anlæg bestående af 21.500m² solfangerpaneler, teknikbygning, 1000m³ akkumuleringstank, transmissionsledning og styringsopdatering af den eksisterende SRO-styring.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. ønskede at udvide deres varmeproduktionsanlæg med et solvarme anlæg på baggrund af et ønske om at mindske brugen af fossilt brændsel samt udledningen af CO2. Desuden sikrer solvarme anlægget en stabil varmepris for forbrugerne i Hjallerup og Klokkerholm.

AEA har desuden udført bygherrerådgivning samt efterfølgende udført delentreprise på udvidelse af solvarme anlæg med yderligere 5.000 m² Anlægget forventes at erstatte ca. 20% af nuværende varmeproduktion produceret på gas.

Fordele ved solvarme anlæg

Reduktioner i CO2-udledning

Et solvarme anlæg vil også medvirke til, at dit anlæg udledning af CO2 vil blive reduceret betydeligt, i takt med at forbruget af fossile brændsler reduceres. CO2-reduktionen afhænger dog af, hvilket brændsel varmen ellers skulle være produceret med. F.eks. vil CO2-reduktionen ved fortrængning af varme produceret på biomasse afhænge af, hvor biomassen kommer fra, og hvordan den er produceret.

Mindre udsving i varmeprisen

Da solvarmen produceres på en gratis energikilde, er solvarme anlægget billig i drift. Samtidigt kræver et solvarme anlæg blot et minimum af vedligeholdelse, som der ikke er forbundet de store udgifter med. På den måde bidrager et solvarme anlæg også til opnåelse af en stabil varmepris.

Mindre brug af fossile brændsler

Solvarme vil oftest erstatte varme, der skulle være produceret på en kedel eller en motor. Det betyder, at kedlen/motoren vil få færre driftstimer, og forbruget af fossile brændsler vil blive reduceret. På den måde kan du opnå en betydelig besparelse i udgifter til indkøb af fossile brændsler. Samtidig bliver du mindre afhængighed af disse brændselstyper og mindre sårbar ved stigende energipriser.

AEA´s erfaring med solvarme anlæg

Vi har i flere år leveret solvarme anlæg til danske fjernvarmeværker. Dette er garant for en stor viden og erfaring med opbygningen af solvarmeanlæg både i selve solfangerfeltet, men specielt på måden hvorpå den opsamlede varmeenergi i solfangerne føres ind på det eksisterende varmeanlæg. Udviklingen gennem tiden har betydet, at de anlæg, der i dag leveres, er meget effektive og af høj kvalitet.

Se videoen om hvordan AEA har løftet opgaven hos Hjallerup Fjernvarme. Læs også flere referencer længere nede på siden.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde!

Vi hjælper dig med at vurdere de faktorer, som du bør tage med i dine overvejelser, hvis du har planer om at supplere dit eksisterende varmeproduktionsanlæg med solvarme.
Referencer
1
 • Asaa Varmeværk: Totalentreprise – Installation af 5.700 m² solvarmeanlæg
 • Aulum Fjernvarme: Totalentreprise – Installation af 16.000 m² solvarmeanlæg
 • Dronninglund Fjernvarme: Delentreprise – Installation af 37.000 m² solvarmeanlæg
 • Ejsing Fjernvarmeforsyning: Totalentreprise – Installation af 2.000 m² solvarmeanlæg
 • Feldborg Kraftvarmeværk: Totalentreprise – Installation af 4.000 m² solvarmeanlæg
 • Flauenskjold Varmeværk: Totalentreprise – Installation af 2.950 m² solvarmeanlæg
 • Frederiks Varmeværk: Totalentreprise – Installation af 8.438 m² solvarmeanlæg
 • Fuglebjerg Fjernvarme: Totalentreprise – Installation af 10.584 m² solvarmeanlæg
 • Fuglebjerg Fjernvarme: Totalentreprise – udvidelse af solfangeranlæg med 1.052 m2
 • Gartneriet Østervang, Sjælland: Totalentreprise – Installation af 14.000 m² solvarmeanlæg
 • Gram Varmeværk: etape 2 Delentreprise – Installation af 34.000 m² solvarmeanlæg
 • Gråsten Fjernvarme: Delentreprise – Installation af 19.000 m² solvarmeanlæg
 • Hadsten Varmeværk: Delentreprise – Rørinstallationer for nyt solvarmeanlæg på 26.000 m²
 • Haslev Fjernvarme: Delentreprise – Installation af 6.000 m² solvarmeanlæg
 • Helsinge Fjernvarme: Totalentreprise – Installation af 4.700 m² solvarmeanlæg
 • Hjallerup-Klokkerholm: Bygherrerådgivning – Installation af 21.500 m² solvarmeanlæg
 • Hjallerup-Klokkerholm: Delentreprise udvidelse af solvarmeanlæg med 5.000 m2
 • Hundested Varmeværk: Bygherrerådgivning – Installation af 14.500 m² solvarmeanlæg
 • Hvidebæk Fjernvarmeforsyning: Totalentreprise – Installation af 12.000 m² solvarmeanlæg
 • Ikast Værkerne A/S – Isenvad Varmeværk: Totalentreprise – Installation af 3.000 m² solvarmeanlæg
 • Jetsmark Energiværk: Delentreprise – Installation af 15.120 m² solvarmeanlæg
 • Jyderup Varmeværk: Delentreprise – Installation af 10.000 m² solvarmeanlæg
 • Kværndrup Fjernvarm: Delentreprise – Installation af 7.000 m² solvarmeanlæg
 • Løgumkloster Varmeværk, etape 1: Delentreprise – Installation af 16.000 m² solvarmeanlæg
 • Løgumkloster Varmeværk, etape 2: Delentreprise – Installation af 5.500 m² solvarmeanlæg
 • Nykøbing Mors Fjernvarme: Totalentreprise – Installation af 16.708 m² solvarmeanlæg
 • Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk: Totalentreprise – Installation af 8.000 m² solvarmeanlæg
 • Roslev Fjernvarmeselskab: Totalentreprise – Installation af 8.000 m² solvarmeanlæg
 • Skuldelev Varmeværk: Totalentreprise – Installation af 3.750 m² solvarmeanlæg
 • Skårup Fjernvarme: Totalentreprise – Installation af 5.500 m² solvarmeanlæg
 • Snedsted Varmeværk: Bygherrerådgivning – Installation af 6.100 m² solvarmeanlæg
 • Tistrup Varmeværk: Delentreprise – Installation af 5.400 m² solvarmeanlæg
 • Tørring Kraftvarmeværk: Totalentreprise – Installation af 8.900 m² solvarmeanlæg
 • Vildbjerg Varmeværk: Delentreprise – Installation af 21.500 m² solvarmeanlæg
 • Vojens Fjernvarme, etape 1: Delentreprise – Installation af 17.500 m² solvarmeanlæg
 • Vojens Fjernvarme, etape 2: Delentreprise – Installation af 53.500 m² solvarmeanlæg
 • Værum-Ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.: Totalentreprise på rørinstallationer for udvidelse af eksisterende solvarmeanlæg med 4.000 m²
 • Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme: Totalentreprise – Installation af 5.000 m² solvarmeanlæg