Opgradering af 2 dampkedler med nye brændere forbedrer emissionerne hos Nordic Sugar

Nordic Sugar i Nakskov optimerer driften

Opgradering af 2 dampkedler med nye brændere forbedrer emissionerne.

På Nordic Sugar fabrikken i Nakskov genereres dampproduktionen fra tre dampkedler. Udover disse tre kedler, er der en sommerkedel, der hovedsageligt bruges uden for sukkersæsonen.

Den ene af dampkedlerne er kulfyret og de to andre er brænderfyret med svær fyringsolie og biogas.

De eksisterende røggasrensningssystemer fra kedel K40, K60 og K61 var ikke i stand til at overholde myndighedernes kommende emissionskrav, hvorfor det blev besluttet at igangsætte en optimeringsplan herfor.

Flere muligheder var i spil, blev overvejet og undersøgt, inden den endelige løsning, som blev at:

  • Ombygge de to brænderfyrede dampkedler fra svær fyringsolie til en overgangsløsning med let fyringsolie med nye LowNox kombi brændere.
  • Anvende biogas som supplerende brændstof på de to kedler.
  • Installationerne skal være klar den kommende ”sukkerkampagne” (01.09.2021) med drift på let fyringsolie.
  • At man inden ”sukkerkampagnen” 2024 skal være klar med installationen af naturgas og at LowNox kombibrænderne skal være indreguleret på naturgas og overholde gældende miljøkrav.

 

Projektet

Aktive Energi Anlæg A/S underskrev kontrakten med Nordic Sugar A/S Nakskov primo april 2021, indeholdende udskiftning af eksisterende sværolie brændere på de to brænderfyrede dampkedler til henholdsvis 3 x 16.9 MW og 4 x 16,9 MW LowNox kombibrændere.

De nye kombibrændere, der monteres på hver af kedlerne, giver mulighed for at køre med op til 5% biogas sammen med hovedbrændslet og indreguleres i første omgang på let fyringsolie og biogas.

Når naturgassen senere bliver udlagt i Nakskov i 2024, skal gasinstallationen ligeledes være klar og brænderne være indreguleret herfor.

AEA’s arbejde indeholder overordnet demonteringsarbejder, komplet levering og installation af de nye kombigas-/oliebrændere, VVS- og rørarbejder, opstart og idriftsættelse af kombigas-/ oliebrændere, komplet rørsystem, kvalitetssikring, arbejdsmiljøkoordinering, m.m.

AEA har arbejdet tæt sammen med SAACKE om projekteringen og leveringen af kombibrænderne.

APRIL 2021 | Af JØRN V. KRISTENSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

Del denne nyhed

AEA leverer nyt rekordregnskab med ottecifret overskud

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »