Ny innovativ varmecentral til Lalandia i Vestjylland (Søndervig Feriepark)

AEA opfører innovativ varmecentral

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S etablere ny varmecentral til Lalandia i Vestjylland (Søndervig Feriepark).

Siden 2015 har der været arbejdet på at få grønt lys til etableringen af et nyt feriecenter ved Søndervig, og da den endelige projektgodkendelse samt godkendelsen af lokalplanen for området kom i februar 2020, og feriecentret dermed blev godkendt, blev det besluttet, at opgaven med at opføre varmecentralen skulle Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S stå for. Sweco Danmark A/S (Herning) blev valgt som rådgiver, og opgaven herefter udbudt i licitation.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er bygherre ved etableringen af den nye varmecentral, som placeres i Hotel og Centerbebyggelsen og forventes at udgøre omkring 200 m², som placeres i en separat bygning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Aktive Energi Anlæg A/S og Sweco Danmark A/S bliver med dette nytænkende projekt, banebrydende indenfor alternative varmeforsyningsmuligheder, der forventes at have stort potentiale i resten af Danmark. Kort fortalt, udnyttes varmen i en eksisterende drikkevandsledning til at varme hele Lalandia op.

Dette betyder en helt ny bæredygtig form for opvarmning og gæsterne i Lalandia får dermed en ”bæredygtig badeoplevelse”.

Det nye ved denne type varmepumpeanlæg er, at det skal bruge energien fra den drikkevandsledning, der løber fra Ringkøbing-Skjern til Hvide Sande og Holmsland Klit, så drikkevandet dermed kommer til at varme hele det nye Lalandia op.

Drikkevandet køles ned til ca. 3ºC, og den energi, der dermed udvindes, bruges af varmepumpen til at varme vandet op til ca. 65ºC, som efterfølgende benyttes til at dække varmebehovet i Lalandia (badelandet). Ved spidsbelastninger suppleres varmen fra 2 akkumuleringstanke og en gaskedel, som fyrer med naturgas.

Udnyttelse af drikkevandsledninger i Danmark

I Danmark har vi rigtigt mange, store drikkevandsledninger, som vil kunne udnyttes til et tilsvarende både bæredygtigt og økonomisk fordelagtigt projekt, til gavn for f.eks. fjernvarmeværker, forsyningsvirksomheder, produktionsvirksomheder og andre institutioner, private såvel som offentlige.

 

Projektet

Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere og etablere den komplette varmecentral, der er bestående af et el-drevet ammoniak varmepumpeanlæg, en gas kedel med dertilhørende gasbrænder, akkumuleringstanke, komplet instrumentering, rørinstallationer og – arbejder, styringsanlæg, el-installationer, m.m.

Det ca. 1 MW el-drevne varmepumpeanlæg, består af hhv. 1-trins og 2-trins varmepumper, der er opbygget, så de køler varm glykol fra en mellemkreds, der opsamler varmen fra drikkevandet. Denne opsamlede varme, der sammen med den energi, der tilføres under kølemediets kompression, afsættes på den varme side til en vandkreds, der herefter afgiver varmen til den videre varmeproduktion.

I alle driftssituationer vil varmepumperne typisk kapacitetsregulere, enten for at holde kompressorerne inden for deres designgrænser, eller for at holde den bedst mulige COP.

Den komplette gaskedel med gasbrænder, gasrampe og 2 stk. akkumuleringstanke, kan benyttes ved spidsbelastninger.
For at opnå yderligere besparelse i forhold til udnyttelse af den fulde returvandsmængde, påbygges en economiser, der kører i serie med kedlen.Akkumuleringstankene placeres i den tilstødende tankgård.

Det komplette styringsanlæg, leveret og installeret af SKAtek A/S, består bl.a. af komplet styretavle, PLC-software, indkøring, m.m. i forbindelse med installation af ny varmepumpe og gaskedel, samt etablering af samkøring med nye akkumuleringstanke og netudpumpning.

Komplette el-installationer, der udføres af El-Center Vest A/S, består af bl.a. af etablering af føringsveje, trækning af kabler og montering af tavler, motorer og komponenter.

Aktive Energi Anlæg A/S har i særlig grad ved dette nytænkende projekt haft stor fokus på virkningsgrader, økonomi og på at anlægget skal være betjeningsvenligt for driftspersonalet, have den rette tekniske kvalitet, og ikke mindst være driftssikkert således, at anlægget kan fungere stabilt med en høj ydelse i mange år frem.

Varmepumpeprojektet ender med at have en ualmindelig positiv miljøpåvirkning og samfundsøkonomi. Lalandia i Søndervig skal åbne for gæster til påske 2022.

Interesseret i flere detaljer, få svar på spørgsmål eller lignende, kontakt:

Aktive Energi Anlæg A/S

Kim Jørgensen
Mobil: +45 25 44 52 55
Mail: kj@aea.dk

OKTOBER 2020 | Af KIM JØRGENSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

Del denne nyhed

AEA leverer nyt rekordregnskab med ottecifret overskud

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »