Nyt biomasseanlæg hos Ringe Fjernvarmeselskab

Biomasseanlæg skal fyre med dansk flis

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. investerer i et nyt 4,8 MW biomasseværk.

Baggrunden for etableringen af det nye biomasseværk hos Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a.s er et øget behov for at udvide værkets eksisterende kapacitet, fordi kundegrundlaget er steget betydeligt indenfor de seneste år samt at værket har vurderet at et nyt biomasseværk vil sikre en lav miljømæssig belastning samt en lav og stabil varmepris.

Det nye biomasseanlæg bliver Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a.s primære produktionsanlæg i forhold til anlæggene baseret på træpiller, naturgas. Dog, når der produceres varme på solvarmeanlægget, vil dette altid have første prioritet. Desuden, prioriteres overskudsvarmen fra en industrivirksomhed svarende til ca. 1% af det årlige varmebehov – før varmen fra biomasseanlægget.

Træflisen, der skal afbrændes i den nye fliskedel, er dansk produceret træflis samt desuden have-/parkoverskud, som begge anses for at være en CO2-neutral form for brændsel, der af de danske politikere og myndigheder, anses som en vigtig del af den grønne omstilling.

Det nye biomassefyrede anlæg etableres i en ny bygning på Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe.

Der etableres en ny transmissionsledning med tilslutning til den eksisterende transmissionsledning ved solvarmeanlægget på Stegshavevej 40, der fører til den eksisterende varmecentral på Kielbjergvej 2. Etableringen af den nye transmissionsledning udføres af anden entreprenør.

Dansk Fjernvarmes Projektselskab har været rådgiver for Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. gennem hele processen fra lokalplan over projektforslag til udbud og bistår Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. under udførelse og idriftsættelsen. Arkikon A/S, Grenaa, er arkitekter på projektet.

 

Projektet

Aktive Energi Anlæg A/S har underskrevet kontrakten med Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. om levering og montering af det nye komplette, fuldt færdige, funktions- og driftsklar biomasseværk.

Selve kedelanlægget produceres hos Aktive Energi Anlæg A/S’ samarbejdspartner, AGRO FORST & ENERGIETECHNIK GmbH, Østrig, der desuden tidligere har leveret et biomassekedelanlæg til Fjernvarme Horsens.

Det komplette biomassekedelanlæg indeholder udover selve kedelanlægget desuden brovægt, automatisk krananlæg, centralt støvsugeranlæg (flislager) røggassystem med henholdsvis Multicyklon og Elektrofilter, røggaskondensering og skorsten, komplette rørarbejder, SCADA-og styringssystem, el-installationer, emissionsmåleudstyr, tilslutning til eksisterende installationer, nødstrømsgenerator, trykluftanlæg, m.m.

Biomassekedlen er beregnet for fyring med grov skovflis, med et gennemsnitlig relativt fugtindhold mellem 35-55% og vil også kunne håndtere tilsætning af min. 25% have-/parkoverskud.

Tegning af biomassefyret varmeanlæg

I forhold til krav om luftemissionsværdier for biomassekedelanlægget, overholdes disse med nedenstående værdier:

  • NOx emission ved 6% O2: <300mg/Nm³
  • Støvemission ved 6% O2: <30mg/Nm³
  • CO emission ved 6% O2: <850mg/Nm³


Som option, har Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. valgt at tilkøbe en el-drevet varmepumpe, som fabrikat Johnson Controls Danmark A/S, type HeatPAC 108SV, for dermed at følge den politiske dagsorden om elektrificering af fjernvarmebranchen.

Varmepumpen placeres på dækket over askecontainerrummet og den kolde side af varmepumpen forbindes til røggaskølingens trin 2. Varmen fra varmepumpen overføres til fjernvarmevandet.

Bygningen udføres af anden entreprise og er ikke en del af nærværende projekt, dog skal Aktive Energi Anlæg A/S dimensionere, projektere og disponere biomassekedelanlægget, så dette kan rummes indenfor den afsatte bygningsgeometri. I forhold til bygningsentreprisen er der koordinerings- og projekteringspligt mellem Aktive Energi Anlæg A/S, bygningsentreprenøren og Arkikon ApS.

Aktive Energi Anlæg A/S har haft stor fokus på høje virkningsgrader, lave emissioner og på at anlægget er betjeningsvenligt for driftspersonalet og ikke mindst være driftssikkert således, at anlægget kan fungere stabilt med en høj ydelse i mange år frem.

Alle installationer i det nye biomasseværk etableres så der er hensigtsmæssig plads omkring og alle installationer monteres desuden så de er servicevenlige.

Test og indregulering af kedelanlægget starter i august 2021, og med endelig aflevering af det samlede anlæg forventes i oktober 2021.

AUGUST 2020 | Af BJARNE CHRISTENSEN & UFFE LYNG, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

 

Del denne nyhed

AEA leverer nyt rekordregnskab med ottecifret overskud

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »