8 MW Varmepumpeanlæg til FORS A/S

8 MW Varmepumpeanlæg til FORS A/S

FORS A/S fremtidssikrer med varmepumpeanlæg til Bjergmarken Renseanlæg

FORS A/S sendte i juli 2019 udbudsmaterialet ud for etablering af 8 MW varmepumpeanlæg ved Bjergmarken Renseanlæg, der hver dag renser og udleder store mængder spildevand fra Roskilde og omegn.

Bjergmarken Renseanlæg er beliggende på Boserupvej 25 i Roskilde, og er FORS’ største renseanlæg, med en kapacitet på 250.000 PE. Både Bjergmarken og fjernvarmenettet er ejet af FORS A/S, og al varmen i fjernvarmenettet indkøbes fra VEKS, som leverer det gennem transmissionsledninger.

I forhold til at producere varme på gas- og biomasseenheder, er der en stor miljømæssig gevinst ved at producere varmen på en varmepumpe, bl.a. fordi der på renseanlægget konstant udledes spildevand ved en temperatur mellem 8-19°C.

Spildevandsmængderne varierer fra 100 til 3.301 m³/h og kan ikke afkøles til mere end 2°C, da det kan give frostsprængninger i den vandkreds, som skal flytte varmen fra spildevandet til varmepumpen. I varmepumpen hæves temperaturen på fjernvarmevand til fjernvarmens fremløbstemperatur, hvorved energien afsættes til fjernvarmevandet.

Varmeeffekten, der kan udnyttes fra spildevandet, varierer fra 0 op til 6-7 MW og for at vurdere, hvor meget varme, der kan produceres fra spildevandet, er indledningsvist antaget en COP-værdi på 3,3.

Varmepumpeanlægget ved Bjergmarken Renseanlæg vil kunne bidrage med ca. 60.000 – 64.000 MWh/år fjernvarme, hvilket svarer til ca. 14 % af Roskildes årlige samlede fjernvarmebehov.

Nærværende case, beskriver totalentreprisen, hvor der blev skrevet kontrakt med Aktive Energi Anlæg A/S i november 2019 om komplet detailprojektering, fremstilling, levering, montering, idriftsættelse og indkøring af det komplette varmepumpeanlæg.

 

Projektet 

Som totalentreprenør skal AEA levere og etablere et komplet 8 MW varmepumpeanlæg med tilhørende installationer til Bjergmarken Renseanlæg.

Ud over det komplette varmepumpeanlæg, omfatter projektet, spildevandsanlæg, bygningsarbejder, styrings- og automationsarbejder, el-installationer, tilslutning til eksisterende installationer, m.m.

AEA har valgt at tilbyde et varmepumpeanlæg opbygget 2 separate varmepumpeanlæg opbygget som et to-trins anlæg, hvor hvert anlæg bestykkes med 1 skruekompressoraggregat bestående af 3 stk. skruekompressorer på lavtrykssiden og 2 stk. stempelkompressorer på højtrykssiden.

Hvert to-trins anlæg er opbygget med 2 højtrykskompressorer, der har forskellige kondenseringstemperaturer, og på vandsiden er de i serie, for at optimere på COP-værdien, da dette var et klart ønske fra FORS A/S.

Varmepumpesystemet bliver leveret som et modulopbygget anlæg, hvor flere komponenter er sammenbyggede på rammer inden leveringen på installationsstedet. Derefter forbindes modulerne på pladsen til et samlet varmepumpeanlæg.

For spildevandsanlægget, leveres og monteres der en komplet installation af et tromlefilter, der er med til at beskytte varmevekslerne, så de ikke blokker med partikler >100pm. Tromlefiltret er beregnet til indbygning i en kanal, hvilket er den bedste løsning til denne installation idet den kræver mindre plads og rørarbejde kan udføres på stedet.

Der etableres et nyt vandlager/”sump” (spildevandstank) på 50m³ og et overfladeareal på 24m², der placeres nord for Bjergmarken Renseanlæg, umiddelbart indenfor grunden mod Boserupvej.

 

Tilbagebetalingstid

Varmepumpeprojektet forventes at generere et overskud på mellem 6,5-7,8 mio. kr. årligt og sammenholdes dette med investeringen fratrukket tilskud gennem salg af energibesparelsen, vil det have en tilbagebetalingstid på ca. 5 år. Dette gør varmepumpeanlægget til en rigtig god investering for FORS A/S.

NOVEMBER 2019 | Af BJARNE CHRISTENSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

Tegning af varmepumpesystem til Bjergmarken Renseanlæg

Del denne nyhed

AEA leverer nyt rekordregnskab med ottecifret overskud

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »