Low-NOx-teknologi på varmecentraler

Verdo Varme Herning A/S sænker NOx-udledning.

Verdo Varme Herning A/S har besluttet at optimere fjernvarmedriften ved hjælp af Low-NOx teknologi på 2 af deres varmecentraler på henholdsvis Varmecentral Nord (Krarupsvej) og Varmecentral Holstebrovej (Ålykkevej), begge beliggende i Herning.

Optimeringen skyldes de nye miljøkrav om maksimal NOx udledning ved fyring med naturgaskedler.

For varmecentral Nord (Krarupsvej) distribueres der i dag fjernvarme fra varmevekslere tilsluttet transmissionsledningen fra Herningværket, som den primære energikilde. Selve varmecentralens naturgasfyrede kedelanlæg er spids- og reservelastanlæg.

For varmecentral Holstebrovej (Ålykkevej) fordeles fjernvarmeproduktionen på 2 naturgasfyrede kedler og 2 gasoliefyrede kedler. Gasolien vil kun blive anvendt i tilfælde af svigtende naturgasforsyning. Varmeproduktionen på centralen cirkuleres ud på transmissions- og distributionsnettet.

Aktive Energi Anlæg A/S (AEA) har vundet totalentreprisen på projekt og har underskrevet kontrakt på opgaven.

Projektet

Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør ombygge to eksisterende gasbrændere med nye forbrændingsluftblæsere og røggasrecirkulation.

De eksisterende brænderstyringer ombygges og tilpasses for drift med røggastilbageføring. Eksisterende HMI-skærme for betjening af brænderne udskiftes.

Desuden står AEA for de komplette el-installationsarbejder samt rørsystem og rørarbejder.

Koldtest og indregulering af gasbrænderne for overholdelse af emissionsgrænseværdierne udføres af AEA serviceafdeling.

AEA efterlever og overholder alle relevante love, regler, bekendtgørelser, forordninger, direktiver, forskrifter, instrukser, praksis, mv. givet af offentlige myndigheder eller institutioner i Danmark eller EU, således at de opstillede krav i forhold til udledning af emissioner overholdes.

I projektet har AEA fokus på, at anlægget skal være betjeningsvenligt for driftspersonalet, have den rette tekniske kvalitet, og ikke mindst være driftssikkert således, at anlægget kan fungere stabilt med en høj ydelse i mange år frem.

Opstart af totalentreprisen sker ultimo maj 2021, og endelig aflevering ultimo september 2021.

MAJ 2021 | Af JØRN V. KRISTENSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

Del denne nyhed

AEA-leverer-nyt-rekordregnskab

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »