Industrimontør Dennis Søndergaard og projektleder Christian Ottosen fra AEA

Dennis Søndergaard, industrimontør (tv.) og Christian Ottosen, projektleder, er en del af det ambitiøse projekt Power2X-brintanlæg, som lige nu er ved at blive bygget på Raffinaderiet i Fredericia. Anlægget skal i fremtiden omdanne grøn strøm til grøn brint gennem elektrolyse og gøre det muligt at opbevare brinten på lageret. (Foto Martin Ries).

Europas største Power2X-brintanlæg skal i fremtiden omdanne grøn strøm til grøn brint

Aktive Energi Anlæg A/S - en del af den bæredygtige energiudvikling

Ét af de mange projekter, som AEA aktuelt er involveret i, er det kommende Power2Xbrintanlæg i Fredericia, som bygges af Everfuel A/S på Raffinaderiet.

Anlægget skal i fremtiden omdanne grøn strøm til grøn brint gennem elektrolyse og gøre det muligt at opbevare brinten på lageret. Det betyder i praksis, at vindmøllestrømmen, som omdannes til brint, kan gemmes fra de dage, hvor det blæser mere, end der energimæssigt er behov for.

– Vi ser et stort potentiale i omstillingen til CO2-venlig energi i Danmark. Det mærker vi helt naturligt ved, at store dele af forsyningssektoren står til at skulle omstilles. Et andet eksempel er opførelsen af de to energiøer i Nordsøen og ved Bornholm, hvor alt energien fra øerne jo skal føres ind på landjorden frem for gas, siger Kim Jørgensen, der er direktør i AEA.

Hos AEA i Herning hjælper de industrien til at omstille sig til en grønnere fremtid ved at projektere og etablere miljørigtige og klimavenlige anlæg og løsninger indenfor energiproduktion.

Med en aktuel energi- og klimakrise er der mange projekter at tage fat på, når man som Aktive Energi Anlæg – eller AEA som de bliver kaldt i daglig tale – arbejder med bæredygtig energiudvikling.

AEA er en teknisk totalentreprenør-virksomhed i Herning – med speciale i at projektere og etablere energianlæg og løsninger indenfor fjernvarme og kraftvarmeanlæg.

Hver dag hjælper virksomheden med at omstille industrien til en grønnere fremtid, bl.a. ved at hjælpe og rådgive virksomheder i, hvordan de kan reducere miljøbelastningen i deres produktion. Et område, som både virksomheder og industrien i stigende grad skal overholde i forhold til miljømæssige EU-krav.

– Vi hjælper virksomheder med at sætte sig ind i lovstoffet, som tit kan være komplekst. Og så hjælper vi med den tekniske del også, hvor vi tilbyder det konkrete udstyr, der skal til for at overholde emissionsværdierne. Det kan f.eks. være biomasse-anlæg, som fyrer med træ, flis eller halm, og hvor der dagligt kommer en masse forurenende støvpartikler ud af skorstenene, som skal minimeres. Her sætter vi elektrofiltre på, som opfylder de nyeste krav til lave emissioner, siger Bjarne Christensen, som er teknisk konsulent i AEA.

Kim Jørgensen - Direktør ved AEA
Aktive Energi Anlæg (AEA) har oplevet en vækst på 55 procent på blot 15 måneder. - Vi har rigtig mange projekter, vi arbejder på, og derfor er vi på udkig efter ekstra mandskab som smede, elektrikere, projektledere og ingeniører, fortæller direktør Kim Jørgensen. (Foto Martin Ries).

Hjælper virksomheder med forureningskrav

AEA har pt. 65 ansatte, der alle arbejder i krydsfeltet mellem rådgivning, optimering, etablering og servicering. Ambitionen er at gøre verden og folks liv bedre ved at bidrage med bæredygtige, miljørigtige og klimavenlig anlæg og løsninger indenfor energiproduktion.

I Danmark udgør biomasse indtil videre knap 1/3 af forbruget af vedvarende energi. AEA tilbyder at udstyre anlæg med et såkaldt DeNOx anlæg, som kraftigt reducerer NOx’erne i røggassen – dermed bliver påvirkningen af miljøet så lille som muligt.

Et biomasseanlæg fra AEA medvirker til fremtidens grønnere energisystemer og kan erstatte kul, gas og olie.

AEA - en del af den bæredygtige energiudvikling
Aktive Energi Anlægs ambition er at gøre verden og folks liv bedre ved at bidrage med bæredygtige, miljørigtige og klimavenlig anlæg og løsninger indenfor energiproduktion. (Foto Martin Ries).

Del denne nyhed

AEA leverer nyt rekordregnskab med ottecifret overskud

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »