Grøn omstilling hos Aalborg Forsyning

Innovativ strategi sikrer mindre miljøbelastning og en bedre driftsøkonomi

Aktive Energi Anlæg A/S er valgt til at udføre en grønnere omstilling for Aalborg Forsyning

Aalborg Forsyning bliver grønnere. De har besluttet at opgradere varmecentralen på Gasværksvej 28 L, 9000 Aalborg for at sikre mindre miljøbelastning og bedre driftsøkonomi for reservelastcentralen.

Centralen består i dag af 5 stk. 25 MW naturgaskedler med en installeret effekt på den komplette varmecentral på 125 MW, som har to forskellige typer kedler med forskellig røggastemperatur:

  • Kedel 1-3 har en røggastemperatur på 105°C
  • Kedel 4 -5 har en røggastemperatur på 190°C.
Brændere og røggaskondensering hos Aalborg Forsyning

Aalborg Forsyning har valgt Aktive Energi Anlæg A/S på EU-udbuddet ”Brændere og Røggaskondensering, Gasværksvej Varmecentral”.

 

Projektet

Som totalentreprenør skal Aktive Energi Anlæg A/S levere, etablere og installere den komplette løsning til Aalborg Forsyning, der omfatter projektledelse, design, fremstilling, levering, opstilling, idriftsættelse, afprøvning og dokumentation af ombygning af komplet anlæg.

Der har fra Aalborg Forsyning været meget stor fokus på en grønnere løsning, hvorfor den komplette opgradering omfatter udskiftning af bestående 5 stk. 25 MW naturgasbrændere til 5 stk. low NOx brændere. Projektet er inkl. styretavle med automatik, gasramper, forbrændingsluftblæsere, røggasrecirkulation, 5 stk. røggaskondensere, neutraliseringsanlæg, nye pumper, bygningsarbejder, ombygning af el samt øvrige komponenter, der er nødvendige for en komplet leverance.

Med denne løsning og etablering af de 5 stk. røggaskondensere kan Aalborg Forsyning levere over 10% mere varme med uændret gasforbrug.

Røggaskondensere hos Aalborg Forsyning levere over 10% mere varme

Aktive Energi Anlæg A/S står – i samarbejde med Aalborg Forsyning – for den komplette detailprojektering, samt projekt- og byggeledelse med stor fokus på, at opgaven løses med mindst mulig gene for Aalborg Forsynings fjernvarmebrugere

Aktive Energi Anlæg A/S har sammensat en projektorganisation bestående af medarbejdere hos AEA og faste samarbejdspartnere, så Aalborg Forsyning derved opnår at projektering, kvalitetssikring og projektarbejdet udføres korrekt og rettidigt.

FEBRUAR 2021 | Af LARS MØLGAARD MADSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

Aalborg Forsyning

Del denne nyhed

AEA leverer nyt rekordregnskab med ottecifret overskud

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »