Fremtidens Fjernvarme til varmeproduktionen til Esbjerg, Varde og Nordby

Moderne og grøn teknologi indenfor fjernvarmeforsyning

DIN Forsyning A/S investerer i kæmpe fordelercentral “Lot L – Ny krone”, hvor varmeproduktionen omstilles fra kul til grøn varme.

DIN Forsyning er i gang med projektet “Fremtidens Fjernvarme”, hvor varmeproduktionen til Esbjerg, Varde og Nordby omstilles fra kul til grøn varme (varmepumper, fliskedel samt el-kedel/spidslastkedel). Som en del af det samlede projekt vil DIN Forsyning etablere et nyt udpumpningsanlæg (fordelercentral) “Ny Krone” til fordeling af varme i DIN Forsynings forsyningsområde.

Det overordnede ønske var, at den nye fjernvarmeproduktion dels skal bestå af moderne teknologi indenfor forsyningssikkerhed, dels at stabilisere varmeprisen ift. markedsvilkårene.

Varmen på ca. 380 MW skal distribueres og fordeles via 4 udgange fra ”Ny Krone” rundt i hele forsyningsområdet.
Fra produktionssiden modtages varme ved 2 forskellige temperaturer (høj ca. 95°C / lav 35–70°C) som på ”Ny Krone” skal blandes, således at temperaturen optimeres inden den igen sendes ud i bynettet. På retursiden fordeles ligeledes det koldere vand i 2 retursystemer efter temperaturniveau.

Det nye udpumpningsanlæg ”Ny Krone” skal etableres i en ny bygning på havnen i Esbjerg (Stikvejen), hvor anlægget etableres i 2 niveauer med et indskudt ristedæk. Udover udpumpningsanlægget skal bygningen desuden indeholde transformerrum og en ny el-kedel. Etablering af transformer og el-kedel er ikke en del af nærværende projekt.

 

Projektet

Aktive Energi Anlæg A/S skal, overordnet set, levere et udpumpningsanlæg med en kapacitet på op til 380MW, der skal distribueres fra ”Ny Krone” via 4 udgange til forsyningsområdene, City Vest, Varde, Hedelund og City Øst.

Aktive Energi Anlæg A/S’ leverance omfatter i hovedtræk komplette rør- og el-installationer, herunder levering og montering af 8 pumpegrupper med hver 2 pumper, ventiler, instrumentering, rørisolering, gitterdæk, hovedtavle, PLC og instrumenteringstavle, frekvensomformere til fuldt færdigt installeret og indkørt udpumpningsanlæg.

Projekterings- og designfasen startes op primo april 2021, og hele projektet forventes afleveret i september 2022.

APRIL 2021 | Af SVEN ERIC SØRENSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

Del denne nyhed

AEA leverer nyt rekordregnskab med ottecifret overskud

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »