Kalundborg tænker både økonomi og miljø

Danmarks største varmepumpeanlæg til udnyttelse af varme fra et rensningsanlæg

Indledning

I efteråret 2016 blev AEA valgt som leverandør af Kalundborg Forsynings nye 10 MW spidslastcentral, som skal stå klar til drift i juli 2017.

Spidslastcentralen skal ved hjælp af en elektrisk drevet kompressionsvarmepumpe udnytte restvarmen i det 25°C varme spildevand til at producere fjernvarme.

Kalundborg Forsyning er i den heldige situation, at spildevandstemperaturen og mængden er forholdsvis høj og forholdsvis konstant året igennem på grund af de mange store virksomheder i området. Det gør spildevandet til en ideel kilde for en varmepumpe

Projektet

Projektet

I AEA’s leverance indgår 10 MW varmepumpe, CIP-system, ny 430kvm. varmepumpebygning, facaderenovering af eksisterende bygning, rørinstallationer inklusive rense for spildevand til varmepumpe samt el- og styringsarbejder for varmepumpen herunder ny forsynings-og styretavle for de eksisterende spildevandspumper.

Varmepumpens kapacitet fordeles på i alt 12 stk. stempelkompressorer og der anvendes ammoniak som kølemiddel. Varmepumpekapaciteten opsplittes på tre linjer, der uafhængigt af hverandre kan levere en tredjedel af kapaciteten. Dermed sikres en høj grad af forsyningssikkerhed.

I de første leveår vil varmepumpen skulle køre mere end 8.000 timer/år mens ombygningen af Asnæsværket pågår og dermed sikre et endnu grønnere Kalundborg. Efterfølgende vil varmepumpen stå som spids- og reservelastcentral.

Vi skal levere et specialdesignet varmepumpeanlæg, 6 gange større end anlægget på den viste principtegning.

Varmepumpebygningen er ved at være klar til indvielse.

Pressen skrev

“Et majestætisk tryk på en knap da Kong Frederik den 9. i 1959 indviede Asnæsværket sammen med atomfysiker Niels Bohr, og i 1981 indviede dronningen selv Asnæsværkets kulfyrede blok 5.

Onsdag den 14. juni var dronningen igen taget til Kalundborg – denne gang for at indvie Kalundborg Forsynings nye 10 MW varmepumpe, der skal hive restvarmen ud af spildevandet og omdanne det til fjernvarme”.

Kilde: Energy Supply, juni 2017, af Maria Berg Badstue Pedersen

SEPTEMBER 2016    |    Af BJARNE CHRISTENSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

Del denne nyhed