Etablering af et eldrevet ammoniakbaseret varmepumpeanlæg for Skanderborg-Hørning Fjernvarme

Fuld fart på etablering af et eldrevet ammoniakbaseret varmepumpeanlæg for Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Projektet for Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. om etablering af et eldrevet, ammoniak baseret varmepumpeanlæg, der kan anvende udeluft som varmekilde og med 12,5 MW varmeproduktion ved en udelufttemperatur på -1°C er i fuld gang.

Siden kontraktunderskrivelse den 23. december har der været fart over feltet. AEA’s hidtil største kontraktsumsordre skulle nu igangsættes og opføres på denne ældre industrigrund tværs overfor hovedværket Skanderborg-Hørning Fjernvarme. Der skulle søges og indhentes byggeansøgninger hurtigst muligt, da denne behandlingstid hos kommunerne altid kan være lidt en ”dark horse” i projekttidsplanerne. Der skulle detailprojekteres hovedkomponenter, lukkes aftaler med underleverandører, laves mandskabsplaner og opstilles detailtidsplaner m.m., således projektet fik den bedst mulige start.

”Her et par uger før industrisommerferien kan vi se tilbage på, hvad vi har udført indtil nu - og jeg synes faktisk, at vi er kommet langt”. siger projektleder Søren Vestergaard og fortsætter. "Vores pladsoprettede værksted i en af hallerne på byggepladsen har fået præfabrikeret alle rørstykker med ventiler til vores 32 stk. energioptagere, som optager energien fra udeluften samt fået opbygget 2 stk. pumpestationer, hvor ammoniak receiver og pumper blandt andet er på. Fjernvarmeinstallation inde i hallen er også påbegyndt”.
Søren Vestergaard - Projektleder hos AEA
Søren Vestergaard
Projektleder

Der er også arbejdet en del på den udendørs kølegård, hvor de 32 stk. energioptagere skal opstilles og som er varmekilden til varmepumperne. Der er blevet støbt en stor betonplade på ca. 30 x 42 meter, hvorpå der er monteret ca. 60 tons stål op i en højde på ca. 7 meter. Kølegården er ret stor, men der skal meget luft igennem for at kan omsætte det til 12,5 MW varmeeffekt til fjernvarmen.

Første etape af energioptagere ankommer her før sommerferien og den sidste andel ultimo august, hvorefter der vil være en hel del smedearbejder, der skal udføres udendørs.

Maskinrummet er pt. under ombygning og efter sommerferien kan der i takt med leveringerne påbegyndes montering af hovedkomponenter. Maskinrummet kommer til at bestå at en maskinstue, hvor selve varmepumperne, pumpestationer, veksler m.m. opstilles, samt et tavlerum og transformatorrum.

Stålmontage på betonplade til opførsel af ammoniakbaseret varmepumpeanlæg
Stålmontage på betonplade.
Projektforløbet har indtil nu være lidt hektisk med de mange forskellige arbejdsområder, der skulle holdes kørende – både med afklaringer og opfølgninger, men jeg er utrolig glad og imponeret over vores mandskabsbesætning samt vores underleverandører til opgaverne.” udtaler Søren Vestergaard. Han er også godt tilfreds med samarbejdet med bygherre og rådgiver, som har været en anbefalelsesværdig proces med god dialog om opgaverne, så der kunne træffes hurtige beslutninger for en god fremdrift med projektet. Projektet er i gang og været det siden januar 2023.

Anlægget

Anlægget anvender det naturlige kølemiddel ammoniak NH3 og leveres med skuekompressorer, hvilket giver de mest optimale driftsbetingelser og de laveste serviceomkostninger.

Varmepumpen skal opføres i en eksisterende bygning på en tilkøbt nabogrund umiddelbart syd for det eksisterende værk på Danmarksvej.

I maskinrummet opstilles 6 stk. kompressorer, economisere, pumpestationer, varmeveksler mm.

I et selvstændigt rum opstilles 10 kV transformere, koblingsudstyr og tavleanlæg.

I den udvendige kølegård opstilles 32 energioptagere (fordampere), hvor energien fra udeluften overføres til ammoniakken. Flere end 500 ventilatorer vil ved fuld last flytte op til 7 millioner m3 luft i timen.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. har skrevet kontrakt med Aktive Energi Anlæg A/S om etabling af et eldrevet, ammoniak baseret varmepumpeanlæg

Kæmpeskridt for varmeproduktionen baseret på overskydende elektricitet

Det tilbudte anlæg er opbygget således at Skanderborg-Hørning Fjernvarme på et senere tidspunkt nemt kan udvide til den dobbelte ydelse.

Anlægget skal varetage produktion af fjernvarme i samdrift med de eksisterende produktionsenheder og vil årligt kunne erstatte 130.000 MWh varme, som i dag produceres med biobrændsel som energikilde.

Med det nye anlæg tager Skanderborg-Hørning Fjernvarme et kæmpeskridt i retning af en fremtid, hvor varmeproduktionen baseres på overskydende elektricitet fremfor den traditionelle produktion med afbrænding af fossilt eller biomassebaseret brændsel.

Den nye varmepumpe er beregnet til at kunne erstatte op mod halvdelen af Skanderborg-Hørning Fjernvarmes nuværende biomasseforbrug.

Projektet igangsættes nu og forventes idriftsat 1. halvår 2024.

Se visuel visning af varmepumperummet til Skanderborg-Hørning Fjernvarme

Fakta om Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

 • Er et forbrugerejet andelsselskab med en årlig omsætning på 120 mio. kr./år.
 • Selskabet beskæftiger 20 medarbejdere.
 • Ca. 340 km ledningsnet i Skanderborg, Hørning, Stilling Virring Fruering og Vrold forsyner 11.000 ejendomme med varme.
 • Fjernvarme kan produceres på 6 varmecentraler og fordeles via 5 pumpestationer.
 • Årlig leverance til fjernvarmenettet er 275.000 MWh.
 • Egen produktion baseret på lokal biomasse.
 • Tilsluttet Varmeplan Aarhus. Den samlede tilslutningsprocent er over 99%.

Fakta om PlanEnergi

 • PlanEnergi som er rådgiver på opgaven, har side 2012 medvirket ved mere end 20 større varmepumpeprojekter i Danmark.
 • PlanEnergi har derfor stor erfaring med varmepumpeprojekter og har også været deltager og projektleder i en række udviklingsprojekter på området. Projekterne baserer sig på blandt andet søvand, grundvand, spildevand, overskudsvarme og luft som varmekilde.
 • PlanEnergi beskæftiger 48 medarbejdere.

Fakta om Aktive Energi Anlæg A/S

 • AEA er en totalentreprenør med speciale i projektering og etablering af unikke fjernvarme- og kraftvarmeanlæg samt kundetilpassede energianlæg til industrien i Danmark.
 • Vi designer, optimerer, etablerer og servicerer de energianlæg vi opfører, uanset om det drejer sig om varmepumpeanlæg, kedelanlæg, solvarmeanlæg, kraftvarmeanlæg og PTX.
 • Vi er beliggende i Herning og Albertslund og beskæftiger ca. 70 medarbejder.
 • Vi gennemfører alle projekter med stor ekspertise og mange års erfaring. Med kunden i fokus skaber vi optimale løsninger, som er driftsmæssigt tidssvarende og økonomisk rentable. For AEA er samarbejdet med kunderne det vigtigste i ethvert projekt – og vi tør godt udfordre kunden for at opnå den bedste løsning og sikre en værditilvækst.

Del denne nyhed

AEA leverer nyt rekordregnskab med ottecifret overskud

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »