Fjernvarme med varmeproduktion baseret på overskydende elektricitet

Overskydende elektricitet kan erstatte op til 50% af fossilt- og biomasseforbrug i fjernvarmeproduktionen

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. har skrevet kontrakt med Aktive Energi Anlæg A/S om etablering af et eldrevet, ammoniak baseret varmepumpeanlæg, der kan anvende udeluft som varmekilde, og med 12,5 MW varmeproduktion ved en udelufttemperatur på -1°C.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. skriver kontrakt med Aktive Energi Anlæg A/S
Bestyrelsesformand Erling Weber Jensen, Skanderborg-Hørning Fjernvarme og adm. direktør Kim Jørgensen, Aktive Energi Anlæg A/S underskriver kontrakten.

Anlægget

Anlægget anvender det naturlige kølemiddel ammoniak NH3 og leveres med skuekompressorer, hvilket giver de mest optimale driftsbetingelser og de laveste serviceomkostninger.

Varmepumpen skal opføres i en eksisterende bygning på en tilkøbt nabogrund umiddelbart syd for det eksisterende værk på Danmarksvej.

I maskinrummet opstilles 6 stk. kompressorer, economisere, pumpestationer, varmeveksler mm.

I et selvstændigt rum opstilles 10 kV transformere, koblingsudstyr og tavleanlæg.

I den udvendige kølegård opstilles 32 energioptagere (fordampere), hvor energien fra udeluften overføres til ammoniakken. Flere end 500 ventilatorer vil ved fuld last flytte op til 7 millioner m3 luft i timen.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. har skrevet kontrakt med Aktive Energi Anlæg A/S om etabling af et eldrevet, ammoniak baseret varmepumpeanlæg

Kæmpeskridt for varmeproduktionen baseret på overskydende elektricitet

Det tilbudte anlæg er opbygget således at Skanderborg-Hørning Fjernvarme på et senere tidspunkt nemt kan udvide til den dobbelte ydelse.

Anlægget skal varetage produktion af fjernvarme i samdrift med de eksisterende produktionsenheder og vil årligt kunne erstatte 130.000 MWh varme, som i dag produceres med biobrændsel som energikilde. 

Med det nye anlæg tager Skanderborg-Hørning Fjernvarme et kæmpeskridt i retning af en fremtid, hvor varmeproduktionen baseres på overskydende elektricitet fremfor den traditionelle produktion med afbrænding af fossilt eller biomassebaseret brændsel.

Den nye varmepumpe er beregnet til at kunne erstatte op mod halvdelen af Skanderborg-Hørning Fjernvarmes nuværende biomasseforbrug.

Projektet igangsættes nu og forventes idriftsat 1. halvår 2024.

December 2022 | Af Bjarne Christensen, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

Se visuel visning af varmepumperummet til Skanderborg-Hørning Fjernvarme

Fakta om Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

 • Er et forbrugerejet andelsselskab med en årlig omsætning på 120 mio. kr./år.
 • Selskabet beskæftiger 20 medarbejdere.
 • Ca. 340 km ledningsnet i Skanderborg, Hørning, Stilling Virring Fruering og Vrold forsyner 11.000 ejendomme med varme.
 • Fjernvarme kan produceres på 6 varmecentraler og fordeles via 5 pumpestationer.
 • Årlig leverance til fjernvarmenettet er 275.000 MWh.
 • Egen produktion baseret på lokal biomasse.
 • Tilsluttet Varmeplan Aarhus. Den samlede tilslutningsprocent er over 99%.

Fakta om PlanEnergi

 • PlanEnergi som er rådgiver på opgaven, har side 2012 medvirket ved mere end 20 større varmepumpeprojekter i Danmark.
 • PlanEnergi har derfor stor erfaring med varmepumpeprojekter og har også været deltager og projektleder i en række udviklingsprojekter på området. Projekterne baserer sig på blandt andet søvand, grundvand, spildevand, overskudsvarme og luft som varmekilde.
 • PlanEnergi beskæftiger 48 medarbejdere.

Fakta om Aktive Energi Anlæg A/S

 • AEA er en totalentreprenør med speciale i projektering og etablering af unikke fjernvarme- og kraftvarmeanlæg samt kundetilpassede energianlæg til industrien i Danmark.
 • Vi designer, optimerer, etablerer og servicerer de energianlæg vi opfører, uanset om det drejer sig om varmepumpeanlæg, kedelanlæg, solvarmeanlæg, kraftvarmeanlæg og PTX.
 • Vi er beliggende i Herning og Albertslund og beskæftiger ca. 70 medarbejder.
 • Vi gennemfører alle projekter med stor ekspertise og mange års erfaring. Med kunden i fokus skaber vi optimale løsninger, som er driftsmæssigt tidssvarende og økonomisk rentable. For AEA er samarbejdet med kunderne det vigtigste i ethvert projekt – og vi tør godt udfordre kunden for at opnå den bedste løsning og sikre en værditilvækst.

Del denne nyhed