Europas største Power2X brintanlæg står snart færdig i Fredericia

Europas største Power2X brintanlæg står snart færdig i Fredericia

Everfuel A/S etablerer Power2X brintanlæg og NH3-varmepumpe ved HySynergy, hvor AEA er valgt som EPC-partner på fase 1.

Snart står etableringen af en ny Power2X brintanlæg i Fredericia færdig. Det bliver Europas største såkaldte Power2X anlæg. Det bygges af Everfuel A/S, der har indgået et strategisk samarbejde med Crossbridge Energy og flere andre partnere om projektet ”HySynergy”.

Anlægget placeres på et areal ejet af Crossbridge Energy Raffinaderiet, og får i første fase en elektrolysekapacitet på 20 MW med en samlet stationær lagerkapacitet på 5 tons brint. Her bliver grøn strøm til grøn brint gennem elektrolyse.

Ny brintfabrik i Fredericia

Brintproduktionsanlægget vil gøre det muligt at opbevare brinten på lageret. Det betyder, at vindmøllestrømmen, som omdannes til brint, kan gemmes fra dage, hvor det blæser mere end hvad vi har behov for.

HySynergy er et projektsamarbejde mellem Everfuel A/S, Crossbridge Energy, EWII, TREFOR, AEA, TVIS og Energinet. Projektet er første trin i en større udbygningsplan, hvor 20 MW-anlægget er fase 1, mens de efterfølgende faser kan skalere anlægget op.

I forbindelse med HySynergy-projektet i Fredericia indgik Everfuel A/S primo 2020 en samarbejdsaftale med AEA vedrørende etablering af et 20 MW brintproduktionsanlæg ved hjælp af elektrolyse.

AEA blev valgt som EPC-partner på HySynergy-projektet i fase 1 i kraft af, at AEA planlægger, designer og udfører bæredygtige og miljøvenlige energisystemer til kraftvarmeværker, industri og lignende. AEA faciliterer netop derfor denne centrale del af projektet, herunder teknisk sparring med projektets underleverandører.


Projektet

Som totalentreprenør skal AEA stå for maskinleverancen af 4,5 MW varmepumpeanlæg til genindvinding af overskudsvarmen fra brintanlægget ved HySynergy, som senere skal anvendes i fjernvarmenettet.

Overordnet står AEA for projektering, projektkoordinering, indkøb og udførelse af det samlede kølesystem. Derudover bistår AEA, som tæt sparringspartner for det samlede projekt, hvor fokus bl.a. har været på design af den samlede brintfabrik, ATEX og udførelse.

AEA har på tilsvarende vis et tæt samarbejde med projektets underentreprenører, som bl.a. omhandler el-entreprisen, CTS og div. maskinleverandører.

Varmepumpeanlægget består af et komplet 1-trins ammoniak varmepumpeanlæg (fabrikat Sabroe HeatPAC) for proceskøling af det totale elektrolyseanlæg. AEA sørger også for det komplette el- & SRO-anlæg, rør- og svejsearbejder, instrumentering, sikkerhedsudstyr, ventilation, m.m.

Pumperummet på ny Power2X brintfabrik i Fredericia
Foto viser arbejdet i pumperummet (juni 2022).
”Vi har i samarbejde med Johnson Controls valgt at levere varmepumpeanlægget med NH3. I forhold til de driftsparametre, som skal imødekommes, så sikrer denne løsning de mest optimale driftsbetingelser for det samlede brintanlæg. NH3 er en både driftssikker og energieffektiv løsning” udtaler Christian Ottosen, projektleder AEA.
Christian Ottosen - Projektleder hos AEA
Christian Ottosen
Projektleder
Byggepladsen ny Power2X brintfabrik i Fredericia
Foto viser byggepladsen hos HySynergy ved opstarten i oktober 2021.

AEA har i projektet haft stor fokus på virkningsgrader og økonomi samt at anlægget skal være betjeningsvenligt for driftspersonalet. Anlægget skal have den rette tekniske kvalitet og være driftssikkert, så det kan fungere stabilt med en høj ydelse i mange år frem.

Projektet er igangsat og endelig aflevering af varmepumpeanlægget forventes ultimo 2022.

JULI 2022 | Af ANDERS NICOLAJSEN & CHRISTIAN OTTOSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S 

Del denne nyhed