AEA har indgået en partneraftale med Enorm insektfabrik

AEA har indgået en partneringaftale med Enorm insektfabrik

Udvidelse af insektvirksomheden Enorm Biofactory, der producerer proteinkilder til den grønne omstilling af landbruget, er blevet skudt i gang med en økonomisk indsprøjtning på 370 mio. kr.

Produktionen på fabrikken bliver enorm. Virksomheden forventer at kunne levere 11.000 tons insektprotein, 2.500 tons insektolie og 15.000 tons insektgødning om året. Storaktionæren bliver Landbrugsselskabet DLG, som vil aftage proteiner fra Enorm, når fabrikken står færdig i 2023.

Selve byggeriet bygges i forlængelse af et pilotanlæg i Hedensted Kommune i byen Flemming ved Hvirring.

AEA skal etablere varmeproduktionsenhederne til den 24.000 kvm store fabrik.

Ved Enorm skal AEA udskifte deres bestående dampproduktion fra olie til naturgas, udbygge den bestående dampproduktion med yderligere 10 MW og etablere en varmepumpe i størrelsesorden af 2,5 MW. Varmepumpen skal genindvinde overskudsvarme fra lavestaldene og omsætte denne til centralvarme.

Enorm insektfabrik skal stå færdigt i begyndelsen af 2023 og fabrikkens produktion af 100 tons larver vil være i drift ultimo 2023.

Sammenlignet med andre husdyr har produktionen af larverne en lille udledning af drivhusgasser og de optager samtidig meget lidt landareal, i forhold til den mængde protein, der produceres. Dette er netop i tråd med AEA’s vision, om at bidrage til at gøre verden og folks liv bedre med vores ekspertise indenfor bæredygtige og miljørigtige anlæg.

AEA er totalentreprenør med speciale i projektering og etablering af unikke fjernvarme- og kraftvarmeanlæg samt kundetilpassede energianlæg til industrien i Danmark. AEA arbejder i krydsfeltet mellem rådgivning, optimering, etablering og servicering.

AEA gennemfører alle projekter med stor ekspertise og mange års erfaring. Med kunden i fokus skaber AEA optimale løsninger, som er driftsmæssigt tidssvarende og økonomisk rentable. For AEA er samarbejdet med kunderne det vigtigste i ethvert projekt – og de tør godt udfordre kunden for at opnå den bedste løsning og sikre en værditilvækst.

Del denne nyhed

AEA leverer nyt rekordregnskab med ottecifret overskud

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »