Nyheder fra AEA

Nyheder fra AEA

Læs de seneste nyheder fra Aktive Energi Anlæg A/S.

Low-NOx-teknologi på varmecentraler

Verdo Varme Herning A/S har besluttet at optimere fjernvarmedriften ved hjælp af Low-NOx teknologi på 2 af deres varmecentraler på henholdsvis Varmecentral Nord (Krarupsvej) og Varmecentral Holstebrovej (Ålykkevej), begge beliggende i Herning.

Læs mere »

Moderne og grøn teknologi indenfor fjernvarmeforsyning

DIN Forsyning er i gang med projektet “Fremtidens Fjernvarme”, hvor varmeproduktionen til Esbjerg, Varde og Nordby omstilles fra kul til grøn varme (varmepumper, fliskedel samt el-kedel/spidslastkedel). Som en del af det samlede projekt vil DIN Forsyning etablere et nyt udpumpningsanlæg (fordelercentral) “Ny Krone” til fordeling af varme i DIN Forsynings forsyningsområde.

Læs mere »

Nordic Sugar i Nakskov optimerer driften

På nuværende tidspunkt genereres dampproduktionen på Nordic Sugar-fabrikken i Nakskov fra tre dampkedler. Udover disse tre kedler, er der en sommerkedel, der hovedsageligt bruges uden for sukkersæsonen.

Den ene af dampkedlerne er kulfyret og de to andre er brænderfyret med svær fyringsolie og biogas.

Læs mere »

Etablering af ny el-kedel og varmeakkumuleringstank

Lemvig Varmeværk A.m.b.a.s bestyrelse og generalforsamling har besluttet at udvide deres eksisterende varmeproduktionsanlæg med en ny el-kedel og akkumuleringstank, der skal sikre nuværende forbrugere og kommende generationer en endnu mere sikker, stabil og klimavenlig varmeforsyning.

Læs mere »

Biomasseanlæg skal fyre med dansk flis

Baggrunden for etableringen af det nye biomasseværk hos Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a.s er et øget behov for at udvide værkets eksisterende kapacitet, fordi kundegrundlaget er steget betydeligt indenfor de seneste år samt at værket har vurderet at et nyt biomasseværk vil sikre en lav miljømæssig belastning samt en lav og stabil varmepris.

Læs mere »

CO2-neutralt Halmkedelanlæg til Lolland

Baggrunden er Rødby Varmeværk A.m.b.a.s ønske om at etablere et moderne og tidssvarende halmkedelanlæg for dermed at kunne sikre varmeforsyningen i Rødby. Rødby Varmeværk A.m.b.a.s eksisterende 6,3 MW halmkedel skal udskiftes og grundet plads- og højdemæssige krav, er det ikke muligt at installere en ny kedel i den eksisterende kedelbygning.

Læs mere »